CU-sjes wat zijn dat

CU-sjes lijkt het meest op de affiches van Loesje. De spreuk heeft vaak een dubbele betekenis.

Bijvoorbeeld:

Geef geen krimp, blijf hier wonen.
Ondanks de aardbevingen willen we hier toch veilig kunnen blijven wonen.

Tegengas, daar zijn we voor.
We vinden dat de gaswinning in ons gebied direct moet stoppen.
Iedereen die daar tegengas tegen geeft, ondersteunen we van harte, daar zijn we vóór.

Omzien is onnodig, behalve naar elkaar.
We zijn voor het zelfredzaamheid, maar als dat niet of nauwelijks nodig is dat
zijn we er voor elkaar. Omzien naar je buurman of buurvrouw. Helpen waar nodig.
In elk dorp naoberschap. Dat kan in de vorm van een zorgcoöperatie, maar ook
vanuit je eigen kerkgenootschap. Ga mensen hiervoor activeren! Het is je roeping.

Geef geloof een stem.
Als je gelooft in zorg voor de Schepping, in het Milieu, in Zorg voor Elkaar en dat
dan vanuit Gods Woord -de Bijbel- handen en voeten wilt geven, en dat geluid
ook wilt horen in de gemeenteraad van Loppersum, stem dan op de ChristenUnie.
Vanuit dat geloof geeft je dan je stem aan een stem die dat vertelt.