Geschiedenis

Het ontstaan van de Christelijke partijen.

We moeten ver in de geschiedenis terug. Vanaf 1847 in de tijd van Groen van Prinsterer tot en met 1898 gebeurt er veel in Christelijk Nederland. Na deze periode tot en met 1945 delen de confessionele partijen de lakens uit. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Het Gereformeerd Politiek Verbond (G.P.V.) wordt in 1948 opgericht. In 1975 volgt de Reformatorische Politieke Federatie (R.P.F.) Ook in onze gemeente Loppersum ontstaan een aantal Kiesverenigingen van het G.P.V. en R.P.F. In 1997 wordt bekend gemaakt dat beide partijen actief willen gaan samenwerken. Een aantal jaren later, in 2000, geven de beide kiesverenigingen van G.P.V. en R.P.F. tijdens een gezamenlijk congres in Ede toestemming voor een politieke fusie en een organisatorische unie.

De oprichting van de ChristenUnie is een feit.

In Loppersum vindt er in eerste instantie een fusie plaats tussen de Kiesverenigingen G.P.V. van de plaatsen Loppersum en Westeremden. De naam van de kiesvereniging blijft ongewijzigd "Schrift en Belijdenis".
Na de oprichting van de ChristenUnie volgen er gesprekken tussen het G.P.V. Loppersum en het R.P.F. van Middelstum. Al jaren is er sprake van een goede samenwerking, met name bij de gemeenteraadsverkiezingen en het samenstellen van een gezamenlijk verkiezingsprogramma. In een gezamenlijke ledenvergadering wordt besloten om over te gaan de vorming van een federatie, enige tijd later gevolgd door een fusie.
Zo ontstaat uiteindelijk de ChristenUnie Loppersum. De beide besturen gaan -bijna voltallig- over naar de nieuwe kiesvereniging ChristenUnie Loppersum.

Van verleden naar heden.

In 2002 wordt voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen in Loppersum meegedaan onder de naam ChristenUnie. We mogen twee zetels in de gemeenteraad gaan bezetten. Jan Bos en Hans Timmerman. Jan van Heerde wordt fractieassistent.

Op maandagavond 8 september 2008 nam Hans Timmerman afscheid als raadslid. Jan van Heerde heeft zijn plaats ingenomen. Hij is in dezelfde raadsvergadering beëdigd door burgemeester A. Rodenboog. Bé Prins is benoemd tot fractieassistent.

Woensdag 3 maart 2010 zijn er verkiezingen gehouden. De ChristenUnie is daarbij een stabiele partij gebleken en gebleven. De slogan "laat de Jannen hun karwei afmaken" is op wonderbaarlijke wijze uitgekomen. Op donderdag 11 maart 2010 zijn Jan Bos (fractievoorzitter) en Jan van Heerde (raadslid) beëdigd als raadslid.

Na een informatieperiode en overleg tussen een aantal partijen is er op woensdag 14 april 2010 een persbericht uitgebracht waarin werd gemeld, dat er een coaltie tot stand was gekomen met de partijen Gemeentebelangen/D66, V.V.D.,  C.D.A. en de ChristenUnie. De verantwoording over deze coalitievorming staat onder het kopje Nieuws op deze site.

Op maandagavond 18 mei 2010 is Jan Stoel, samen met Olga Hartman en Pier Prins beëdigd als wethouder. Jan Stoel gaat hiermee zijn tweede ambtsperiode in als wethouder van de gemeente Loppersum.
Tijdens deze vergadering zijn ook de fractieassistenten benoemd. Voor de ChristenUnie is dat Bé Prins uit Middelstum.

Maandag 20 februari 2012 neemt Jan Bos afscheid als raadslid en fractievoorzitter.
Burgemeester Rodenboog sluit zijn dankwoord af met : "Jan Bos, het heeft Hare Majesteit Koningin der Nederlanden behaagd om je Koninklijk te onderscheiden." Hierna speldt hij hem de versierselen op die bij de onderscheiding horen. Lid in de orde van Oranje Nassau. Na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen, de kado's en de bloemen, wordt zijn vervanger Bé Prins beëdigd. Hij legt de eed af: "zo waarlijk helpe mij God almachtig". Bé Prins neemt ook de functie van fractievoorzitter over. In de raadsvergadering van 23 april 2012 is benoemd tot fractieassistent Margriet Donker-van der Vinne.

Donderdag 7 maart 2013 ontvangen we het bericht wethouder dat Jan Stoel zijn functie heeft neergelegd.

Jan Stoel heeft de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders laten weten dat hij wil stoppen als wethouder van de gemeente Loppersum. In een brief heeft hij de gemeenteraad gevraagd om hem met ingang van 1 maart 2013 ontslag te verlenen.

In deze brief geeft Jan Stoel aan dat dit besluit hem zwaar valt, vooral omdat hij de functie van wethouder met plezier heeft uitgeoefend. De samenwerking met de raad, college en ambtelijke organisatie zijn de afgelopen zeven jaar plezierig verlopen. Hij geeft aan trots te zijn op de bereikte resultaten. Vanaf november 2012 was Jan Stoel wegens persoonlijke omstandigheden met ziekteverlof. Burgemeester Rodenboog: ‘We hebben goed samengewerkt met wethouder Stoel. Een van de grote projecten was het saneringsplan om de gemeente Loppersum weer financieel gezond te maken. Hier heeft Jan Stoel een belangrijke rol in vervuld. Veel voorzieningen zijn in stand gebleven. Het is jammer dat hij zijn ambtsperiode niet kan afronden. Wij zullen goed zorgdragen voor zijn portefeuilles.

De ChristenUnie blijft een volwaardig coalitiepartner in het college van B&W van Loppersum. De fractie van de ChristenUnie werd en wordt volledig op de hoogte gehouden door wethouder Pier Prins, die als contactpersoon optreedt tussen het college en de fractie. De fractie van de ChristenUnie heeft vertrouwen in deze samenwerking en hoopt tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 op de huidige voet door te gaan.

Namens het bestuur en ons allen wensen wij Jan Stoel en zijn vrouw Gods zegen toe.

De gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn voor de ChristenUnie Loppersum voorspoedig verlopen. We zijn geklommen van de 6e plaats naar de 4e plaats!

Op 22 april 2014 weer een wethouder in de coalitie. R.A.C. (Rudi) Slager uit Haren werd toen beëdigd. De beide raadsleden Bé Prins en Jan van Heerde en de fractieassistente Margriet Donker-v.d. Vinne mochten ook weer hun zetel innemen. Inmiddels heeft Gert Drenth het stokje overgenomen van Margriet Donker-v.d. Vinne als fractieassistent.

Per 1 januari 2016 zijn alle 'kiesverenigingen' van de ChristenUnie omgezet in lokale afdelingen.

Op 15 mei 2019 zijn de afdelingen van Loppersum en Appingedam overgeheveld naar de afdeling Delfzijl. Vervolgens is er een naamswijziging goedgekeurd van ChristenUnie Delfzijl in ChristenUnie Eemsdelta.
Er is op deze dag ook afscheid genomen van onze (oud) bestuursleden. Zie voor de foto's elder op deze website.

We zijn de Here dankbaar voor de mogelijkheden die Hij ons in het heden en het verleden heeft gegeven. We zijn dankbaar dat we vandaag nog steeds in de gelegenheid zijn om onze principes uit te dragen. Ook in politiek Loppersum. Appingedam en Delfzijl. Met elkaar en voor elkaar. Met respect voor elkaars mening, maar bovenal ontzag voor Hem die alles stuurt en regeert!