Bestuur

De leden van de ChristenUnie afdelingen van Appingedam en Loppersum zijn op 15 mei 2019 overgegaan naar de ChristenUnie Delfzijl. Vervolgens is een naamswijziging goedgekeurd van ChristenUnie Delfzijl in ChristenUnie Eemsdelta.
In deze vergadering zijn alle bestuursleden bedankt voor hun activiteiten en inzet. Dit ging vergezeld van een bloemetje. Foto's vindt u elders op onze website.

In de eerste ledenvergadering van ChristenUnie Eemsdelta, ook op 15 mei 2019, zijn de volgende bestuursleden gekozen:


voorzitter Margreet Nijborg


secretaris Alida Weisbeek-Feenstra


penningmeester Mariska Bosch


algemeen lid René Eijgelshoven

De bestuursleden zijn bereikbaar via:
Bestuur@eemsdelta.christenunie.nl