Jongeren ChristenUnie

PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. PerspectieF onderscheidt  zich van andere politieke jongerenorganisaties door onze visie op het leven, de samenleving en de politiek. Deze visie is gebaseerd op ons geloof in God en op wat Hij ons bekend maakt in de Bijbel.

Wil je ook een actieve rol spelen in politiek en  maatschappij? Ga dan met ons op zoek naar eigentijdse oplossingen voor actuele politieke problemen!

Word net als 2200 andere jongeren lid van PerspectieF. Je krijgt dan 6 keer per jaar ons clubblad Perspex. PerspectieF organiseert leuke excursies, congressen waar jij aan mee kunt doen!

En hoe meer mensen er lid zijn hoe beter we onze standpunten aan iedereen duidelijk kunnen maken.