Raad 30 mei 2016 "Nee tegen winningsplan Gaswinning 2016"

IMG_9708donderdag 02 juni 2016 21:06

Maximale beperking van de productie is op basis van de nu beschikbare kennis en de resterende onzekerheden de meest solide manier om vanuit de productiekant de veiligheidsrisico's en de schaderisico's te beperken. De gemeente Loppersum dringt daarom aan op verdere versnelling van de beperking van de productie....

Voorstel:
Het college vraagt de raad haar adhesie te betuigen met betrekking tot het vastgestelde advies op het gaswinningsplan van NAM en de daarbij behorende begeleidende brief.

Inleiding:
Op 19 april heeft de minister het college gevraagd advies te geven over het gaswinningsplan van NAM. Deze procedure sluit aan bij de nog vast te stellen nieuwe Mijnbouwwet, waarin decentrale overheden adviesrecht krijgen over winningsplannen. Op basis van dit winningsplan neemt de minister zijn gaswinningsbesluit. Het advies dient uiterlijk 30 mei 2016 bij het ministerie te zijn ingediend.

Overwegingen:
Gaswinning heeft gezorgd voor veel overlast in onze gemeente en heeft het gevoel van veiligheid en vertrouwen van onze burgers danig aangetast. Om veiligheid en vertrouwen te herstellen is een winningsplan noodzakelijk dat hieraan de volle aandacht besteedt. De maatschappelijke impact en maatschappelijke acceptatie zijn vooralsnog onvoldoende beschouwd en meegewogen in dit winningsplan. Maximale beperking van de productie is op basis van de nu beschikbare kennis en de resterende onzekerheden de meest solide manier om vanuit de productiekant de veiligheidsrisico's en de schaderisico's te beperken. De gemeente Loppersum dringt daarom bij de minister aan op verdere versnelling van de beperking van de productie. In samenwerking met andere decentrale overheden is een advies opgesteld over het winningsplan. Het college heeft d.d. 24 mei 2016 dit advies en een daarbij gevoegde brief vastgesteld en vraagt de Raad hierover haar adhesie te betuigen.

De raad van de gemeente Loppersum heeft hier unamiem mee ingestemd!

De begeleidende brief aan Minister Kamp vindt u hier.
Het advies winningsplan vindt u hier.

Terugluisteren van dit agendapunt inclusief de insprekers vanaf hier.

Bijdrage van Bé Prins en Jan van Heerde

« Terug

Reacties op 'Raad 30 mei 2016 "Nee tegen winningsplan Gaswinning 2016"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.