Raad 30 mei 2016 Gratis Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers ?

indexdonderdag 02 juni 2016 20:32

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (zogenaamde VOG) kost nu € 41,35.
“Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen.” De ChristenUnie vraagt of ALLE vrijwilligers voor een gratis Verklaring omtrent Gedrag in aanmerking kunnen komen.

Voorzitter het gaat om het eerste ingekomen stuk over:
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (zogenaamde VOG) De Gemeentelijke leges voor het aanvragen van een dergelijke verklaring zijn vanaf 5 januari 2016 door de raad vastgesteld op € 31,55

Op onze gemeentelijke website staat nu onder de link “wat kost het?” een bedrag van € 41,35

(http://www.loppersum.nl/aanvragen-melden/producten-diensten_41181/product/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog_193.html)

Als aanvullende info op de site:

“Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen.”

De ChristenUnie heeft de volgende vragen:

  1. Mogen gemeentelijke leges ook tussentijds -zonder goedkeuring van de raad- worden aangepast.
  2. Hoeveel Verklaringen omtrent Gedrag (VOG) worden er jaarlijks aangevraagd?
  3. Is het college bereid om te onderzoeken of aan alle vrijwilligers een gratis VOG kan worden verstrekt.

Dank u.

De verantwoordelijk wethouder Rudi Slager:

Algemeen: Er is duidelijk een toename te bespeuren van vrijwilligers die vragen om een VOG. Wel begrijpelijk, omdat de vrijwillgersorganisaties toch wel "zekerheid" willen hebben omtrent de vrijwilliger.

Antwoord vraag 1: Ja dat mag, omdat de tarieven door het Rijk worden vastgesteld. Wij zijn daaraan gebonden. Dat geldt voor alle documenten. Zoals bijvoorbeel Rijbewijzen e.d.

Het overgrote deel van deze leges gaan naar het Rijk. Slechts 7,50 van deze aanvraag blijft in de gemeentelijke kas achter.

Antwoord vraag 2: Totaal gaat het om ongeveer 271 aanvragen VOG op het gemeentehuis in Loppersum. Maar men kan ook digitaal zlef een VOG aanvragen. Hier heeft de gemeente geen cijfers van.

Antwoord vraag 3: De wethouder wil dit onderzoeken en komt er op terug.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 30 mei 2016 Gratis Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers ?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.