Raad 25 april 2016 Visie op de gebouwde omgeving

IMG_9794dinsdag 26 april 2016 19:00

Door opkoop en sloop ten gevolge van de gaswinning dreigen nu relatief meer gaten in de bebouwing te ontstaan. Om ongewenste effecten hiervan te voorkomen willen we als raad en gemeente meer greep op deze ontwikkeling. Vandaar deze nota om hier richting aan te geven. Dit moet echter niet leiden tot een te grote beperking van de mogelijkheden van de eigenaar/bewoner....

In het monumentenbeleid en in de aanwijzing van beschermd dorpsgezicht hebben we als gemeente vastgelegd wat we waardevol vinden om te beschermen. 

Door opkoop en sloop ten gevolge van de gaswinning dreigen nu relatief meer gaten in de bebouwing te ontstaan. Om ongewenste effecten hiervan te voorkomen willen we als raad en gemeente meer greep op deze ontwikkeling. Vandaar deze nota om hier richting aan te geven. Dit moet echter niet leiden tot een te grote beperking van de mogelijkheden van de eigenaar/bewoner. Het moet niet de bedoeling zijn het monumentenbeleid  sterk uit te breiden maar vooral bedoeld zijn ongewenste gaten in de bebouwing te voorkomen.  

Terecht staan na de veiligheid de wensen van de eigenaar/bewoner voorop in het afwegingskader. 

Hij is vaak de toekomstig gebruiker en investeerder in de woning. Zijn wensen voor toekomstig gebruik zijn daarom erg belangrijk. Juist de duurzame versterking kan voor hem reden zijn om extra te investeren in het gebouw en zo een voor hem aantrekkelijke toekomstige woonplek te realiseren. 

Juist bij oudere en daardoor mee karakteristiekere gebouwen zal verduurzamen en isoleren moeilijker zijn evenals levensloop bestendig maken van de woning. Nieuwbouw is dan economisch gezien aantrekkelijker en biedt vaak meer mogelijkheden om toekomstige woonwensen te realiseren.  Sloop en in het dorpsaanzicht passende nieuwbouw zal daarom voor de bewoner vaak de voorkeur kunnen hebben boven duurzaam versterking van de oude woning. 

Dit zal nog sterker gelden voor boerderijen in het buitengebied. Nieuwbouw zal ook hier een goede en moderne bedrijfsvoering meer mogelijkheden bieden dan versterking van de oude gebouwen.  

Terecht constateert ook de nota:"Herbouw van levensloopbestendige en energiezuinige woningen is wellicht een betere oplossing dan het versterken van een oudere woning die niet aan de eisen van deze tijd voldoet." 

Daarom vinden we het in paragraaf 2.3 genoemde uitgangspunt dat “Versterking van een gebouw  in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven sloop” te ver gaan. Dit zal ons inziens te vaak botsen met de belangen van de eigenaar. 

We pleiten voor meer ruimte voor sloop met garantie van goed ingepaste herbouw en afzwakking  van de verplichting tot instandhouding en versterking van de oude woning. 

De in de erfgoedladder onder behoud van het pand genoemde kwalificaties "Verplicht", "zeer wenselijk" en "wenselijk" zien we daarom liever iets afgezwakt tot"Zeer wenselijk" voor behoud van een karakteristiek pand, "zeer wenselijk tot gewenst en gewenst"tot voorkeur voor een karakteristiek gebied.  

Natuurlijk betekent dit dat bij sloop en herbouw wel duidelijker eisen mogen worden gesteld aan inpassing van het gebouw in zijn omgeving. Dus passend in het beschermd dorpsgezicht of karakteristiek gebied.  

De noodzaak voor duurzaam versterken is voor de bewoner al vervelend genoeg, laten we hem daarom zoveel mogelijk ruimte gevenom de woning aan te passen aan zijn toekomstige woonwensen.  Daarom kunnen we op dit moment niet volledig instemmen met de visie. 

Nog enige vragen: 

Is er over de visie met name voor het buitengebied overleg geweest met LTO?  
Antwoord wethouder Pier Prins: niet in apart overleg, maar wel over gesproken in het reguliere overleg met LTO. 

In welke mate heeft de eigenaar mogelijkheden om plaatsing op de lijst van karakteristieke panden en gebieden te beïnvloeden?Antwoord wethouder Pier Prins: Er komen nog voorlichtingsbijeenkomsten. De betreffende bewoners ontvangen een brief. Er bestaat de mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Deze bijdrage is van Bé Prins.
De opnamen zijn misschien hier terug te luisteren, is was namelijk een grote storing.

« Terug

Reacties op 'Raad 25 april 2016 Visie op de gebouwde omgeving'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli