Raad 22 februari 2016 Voorstel uitvoeringsplan huisvesting scholen

Kind met ipadwoensdag 24 februari 2016 19:40

U weet van de ChristenUnie dat ze een warm voorstander is van extra duurzaamheid. De iconen* Ambitie spreek ons daarom aan en we zouden hier graag mee instemmen. Maar wij stemmen we mee in. Investeren in opleiding van de jeugd is investeren in een kansrijke toekomst en rechtvaardigt dus een extra impuls van NAM of het rijk. Wie die 1 miljoen euro moet betalen is voor ons dus ook duidelijk.....

Een goed programmaplan ligt voor ons.

Nieuwbouw van een aantal kindcentra  is dan een goede optie met name als een aantal scholen al bezig zijn onderwijskundig samen te werken en overwegen  om ook bestuurlijk samen te gaan.

In die zin kunnen de plannen voor de 3 kindcentra onze instemming hebben. Een optimale mogelijkheid om gelijktijdig  goede duurzame, frisse en moderne scholen ervan te maken. Een goede zaak lijkt ons.

Daarnaast zijn er echter op dit moment nog 5 scholen die er voor kiezen om zelfstandig door te gaan. Deels in eigen gebouwen en voor “de Klimop” (Gereformeerd Basisonderwijs Middelstum) eventueel in een ander bestaand gebouw.  Ook deze gebouwen moeten ingrijpend worden aangepakt om ze aardbevingsbestendig te maken.

Het zou jammer zijn om de kans om deze gebouwen tegelijk duurzaam, modern en fris te maken te laten lopen zodat ze ook toekomstbestendig zijn. Uitgangspunt moet ons inziens zijn om voor alle scholen (nieuw en gebruikt) een gelijkwaardige startpositie voor de toekomst te geven.

Enige moeite hebben we nog met scenario 2.

U weet van de ChristenUnie dat ze een warm voorstander is van extra duurzaamheid. De iconen* Ambitie spreek ons daarom aan en we zouden hier graag mee instemmen. Maar wij stemmen we mee in. Investeren in opleiding van de jeugd is investeren in een kansrijke toekomst en rechtvaardigt dus een extra impuls van NAM of het rijk. Wie die 1 miljoen euro moet betalen is voor ons dus ook duidelijk.

De pijn zit hem in de formulering van de bijdrage:

Ambitie budget drie kindcentra.

Dit suggereert dat dit bedrag alleen ten goede zal komen aan de nieuwe kindcentra. Dit is niet onze en waarschijnlijk ook niet uw bedoeling. We zouden op die manier een kleine 1/3 van de leerlingen voor ons gevoel in de duurzame kou laten staan.  Het lijkt ons de bedoeling om alle scholen op gelijkwaardige wijze hiervan mee te laten profiteren.  Dit is voor ons een duidelijke voorwaarde.

Wethouder B. Schollema: Toezegging voor gelijkwaardigheid. Gelijke behandeling bij alle scholen ook op gebied van duurzaamheid en “frisheid”.

  • Iconische scholen zijn unieke scholen. Een gebouw dat volgens de normen van het bouwbesluit voldoet, maar veel beter is in duurzaamheid en energiebesparend. (Warmtepomp, zonnepanelen, isolatie)

Deze bijdrage van Bé Prins is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 22 februari 2016 Voorstel uitvoeringsplan huisvesting scholen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.