Raad 22 februari 2016 Opsporen en ruimen van explosieven, INCLUSIEF OPROEP!

EOD2woensdag 24 februari 2016 19:13

In het collegebesluit van 22 september 2015 werd gesproken over het voorfinancieren van het opstellen van een beleids- en risicokaart. We vinden het een goede zaak dat dit besluit toen is genomen. Immers, elk risico dat we lopen bij een heftige aardbeving moet -waar mogelijk- worden vermeden....

Daarbij komt dat de onrust die een dergelijke melding over explosieven bij onze inwoners kan veroorzaken -zo snel als mogelijk- moet worden weggenomen.

De totale kosten voor een beleids- en risicokaart bedragen € 40.000,00 waarbij de NAM voor 30% aansprakelijk zal worden gesteld, zo lezen we in het collegebesluit van 22 september 2015.
In voorliggend raadsvoorstel wordt nu gesproken over een Rijksbijdrage in het opsporen en ruimen van de explosieven voor hetzelfde bedrag, maar dan ex btw.
Voorzitter de fractie van de ChristenUnie heeft hier twee vragen over:
1.    Wie gaat de kosten van het ruimen van de explosieven betalen
2.    Heeft de NAM inmiddels al aan haar verplichting voldaan.

Reactie van de verantwoordelijke portefeuillehouder burgemeester A. Rodenboog:
1.De aanvraag voor de bijdrage heet: bijdrage opsporen en ruimen. Toelichting: Eerst moet alles in kaart worden gebracht alvorens gekeken kan worden waar hoe en of er geruimd kan/moet worden.
Aanvullende info: De EOD komt bij het vinden van een explosief/bom het projectiel gratis ophalen.!
2.Met de aanvraag voor de bijdrage is tevens een brief gestuurd naar de NAM. (wordt vervolgd)

Oproep: burgemeester roept een ieder op om informatie omtrent mogelijke vindplaatsen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog dit kenbaar te maken. Dit kan via persoonlijk contact maar ook via email naar het Gemeentehuis.

Bijdrage Jan van Heerde hier te beluisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 22 februari 2016 Opsporen en ruimen van explosieven, INCLUSIEF OPROEP!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli