Raad 22 februari 2016 ontheffing Winkeltijden Loppersum

IMG_0263woensdag 24 februari 2016 18:49

De zondag als gemeenschappelijke rustdag heeft ons veel goeds gebracht. Ook nu nog. Wij menen dat van de zondagsrust een heilzame werking uitgaat voor de hele samenleving. We ervaren allemaal hoezeer de grenzen vervagen tussen arbeid, zorg en vrije tijd. ‘Tis veelal rennen en draven. De werkdruk is hoog; de eisen worden opgeschroefd.
Onze 24-uurs economie is een feit.

Eén ondernemer uit de Gemeente Loppersum vraagt om ontheffing van de Verordening Winkeltijden om ook op zon- en feestdagen de deuren van zijn Supermarkt in Middelstum te  mogen openen. Voor de economische belangen van deze ondernemer hebben we zeker begrip. Maar er zijn meer belangen.

Voordat we dit met u willen delen wil de fractie van ChristenUnie eerst met u naar dit raadsvoorstel kijken. U schrijft dat de verantwoordelijkheid om te ontheffing te verlenen bij het college ligt. Toch wenst u de opvatting van de raad te horen alvorens een besluit te nemen.  Echter in de pers hebben we kunnen lezen dat het college -overigens niet unaniem- de ontheffing al zou hebben verleend!

Neemt niet weg dat we als ChristenUnie onze mening -zo u wilt onze zienswijze- over de openstelling op zon- en feestdagen willen laten horen.

De zondagsrust heeft een uitgesproken christelijke achtergrond. In het Bijbelse vierde gebod wordt één dag van de week apart gezet voor rust en reflectie. Een dag om God te eren.

We zijn ons daarbij terdege bewust van de maatschappelijke context.
Immers, we leven niet langer in een overwegend christelijke samenleving.

De zondag als gemeenschappelijke rustdag heeft ons veel goeds gebracht. Ook nu nog.
Wij menen dat van de zondagsrust een heilzame werking uitgaat voor de hele samenleving. We ervaren allemaal hoezeer de grenzen vervagen tussen arbeid, zorg en vrije tijd.
‘Tis veelal rennen en draven. De werkdruk is hoog; de eisen worden opgeschroefd.
Onze 24-uurs economie is een feit.

De zondag als gemeenschappelijk rustpunt doorbreekt deze spiraal van permanente tijdsdruk en geeft ruimte om te genieten van de rust…. Tijd om te gebruiken voor bezinning, sociale activiteiten en de broodnodige ontspanning.

Voorzitter, zodra deze ontheffing Verordening Winkeltijden een feit is, zal in Middelstum het straatbeeld op zon- en feestdagen veranderen. Wij weten dat niet iedereen hierop zit te wachten, met name de directe omgeving van de Supermarkt zal hier hinder van kunnen ondervinden.

Voorzitter, hiermee heeft de fractie van de ChristenUnie haar zienswijze gegeven die u van ons -door middel van dit raadsvoorstel- heeft gevraagd.
U zult begrijpen dat wij u voorstellen om deze ontheffing niet te verlenen.

Dank voor uw aandacht!

Collega heeft op 23 februari 2016 alsnog de ontheffing verleend. Ondanks de zienswijze van het CDA en de ChristenUnie.

Wat heeft het college besloten

Ontheffing te verlenen van het verbod om op zon- en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te hebben.

Samenvatting

In de Verordening Winkeltijden Loppersum 2015 is geen algemene vrijstelling voor supermarkten opgenomen, waar dat in naburige gemeenten wél het geval is. Er bestaat wel de mogelijkheid om op aanvraag individuele ontheffing te verlenen. Plus supermarkt Tuitman in Middelstum vraagt die ontheffing, omdat deze nadeel ondervindt van een aantal supermarkten in naburige gemeenten die op zondagen geopend zijn. Het college heeft het verzoek gedeeld met de gemeenteraad. Met inachtneming van de gedachtenwisseling van de raad besluit het college de gevraagde ontheffing te verlenen.

De bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 22 februari 2016 ontheffing Winkeltijden Loppersum'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.