Raad 14 december 2015 BING-rapport inzake handelen wethouder Prins.

Gemeentehuis bannerdinsdag 15 december 2015 17:24

In het seniorenconvent is afgesproken dat het onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) zou worden uitgevoerd. We hebben het onderzoek bewust ondergebracht bij het BING om zo onafhankelijkheid en deskundigheid te borgen. De ChristenUnie wil dit oordeel van de commissie respecteren.....

In juni 2014 werden er vraagtekens gezet bij het handelen en de integriteit van wethouder Prins. Uw voorstel om daarbij niet zelf erin te duiken maar het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) deze zaak te laten onderzoeken hebben we toen van harte ondersteund. Een onderzoek door het BING zorgt ervoor dat externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van bestuurlijke handelen het onderzoek uitvoeren.

Dit geeft de beste voorwaarden voor een eerlijk onafhankelijk en deskundig oordeel.

Om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren zijn er veel gesprekken gevoerd en heeft het helaas meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. Dit kwam echter wel de zorgvuldigheid ten goede. De eindconclusie van de commissie is duidelijk: er is door de wethouder in dezen niet onrechtmatig gehandeld. Wel was meer openheid en transparantie, evenals een uitvoeriger schriftelijke vastlegging nuttig geweest en de zorgvuldigheid ten goede gekomen. Toch laat dit de conclusie van het rapport dat er niet onrechtmatig is gehandeld  recht overeind staan.

We hebben het onderzoek bewust ondergebracht bij BING om zo onafhankelijkheid en deskundigheid te borgen. De ChristenUnie wil dit oordeel van de commissie respecteren.
We hebben daarom ook geen behoefte om als raad deze oordeelsvorming nog een keer over te doen. Daarvoor zijn we er ons inziens er te dicht bij betrokken en niet deskundig genoeg. Dit zou de objectiviteit van het oordeel niet ten goede komen.

In het seniorenconvent is afgesproken dat het onderzoek door het BING zou worden uitgevoerd. We moeten dan ook de uitslag van dit rapport respecteren, namelijk dat er door de wethouder in dezen niet onrechtmatig is gehandeld.

Bijdrage Bé Prins.

« Terug

Reacties op 'Raad 14 december 2015 BING-rapport inzake handelen wethouder Prins.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden