Raad 30 november 2015 Vangnetregeling 2016 ISD Noordoost

indexdinsdag 01 december 2015 20:36

Om in aanmerking te komen voor aanvullende financiële middelen hiervoor kan er een beroep worden gedaan op de zogenaamde Vangnetregeling 2016.
Die aanvraag moet onder bepaalde voorwaarden worden ingediend. Hiertoe heeft de ISD Noordoost een nota opgesteld waarin uitgebreid wordt uiteengezet wat de oorzaken van de tekorten zijn, en hoe het tij gekeerd zou kunnen worden.
De fractie van de ChristenUnie heeft -na de lezing van deze nota- hier het volste vertrouwen in......

Evenals de afgelopen jaren zullen de gemeenten Appingedam Delfzijl en ook onze gemeente Loppersum de komende jaren weer geconfronteerd worden met tekorten bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost (ISD Noordoost) doordat het Rijk minder budget toekent. In dit specifieke geval gaat het om de tekorten bij de uitvoering van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (kortweg BUIG) Zeg maar de uitkeringen die worden verstrekt.

Om in aanmerking te komen voor aanvullende financiële middelen hiervoor kan er een beroep worden gedaan op de zogenaamde Vangnetregeling 2016.
Die aanvraag moet onder bepaalde voorwaarden worden ingediend. Hiertoe heeft de ISD Noordoost een nota opgesteld waarin uitgebreid wordt uiteengezet wat de oorzaken van de tekorten zijn, en hoe het tij gekeerd zou kunnen worden.
De fractie van de ChristenUnie heeft -na de lezing van deze nota- hier het volste vertrouwen in.
Dit vertrouwen is versterkt door de wijze waarop we afgelopen donderdagavond in het gemeentehuis te Delfzijl zijn bijgepraat en nader geïnformeerd over de achterliggende gedachten met betrekking tot de fusie met Werkvoorziening Fivelingo en de werkwijze die wordt voorgesteld met het bijbehorende tijdpad.

Voorzitter, we hebben kennis genomen van de nota Vangnetregeling 2015 en kunnen instemmen met de zienswijze dat de kosten voor 2016 en 2017 binnen het ISD-budget moeten worden opgevangen. Voor de jaren daarna moet een structurele oplossing worden gevonden. We zien de voorstellen hiertoe met belangstelling tegemoet.

bijdrage Jan van Heerde ook hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 30 november 2015 Vangnetregeling 2016 ISD Noordoost'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden