Zienswijze op het concept meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen

aardbeving websitedinsdag 24 november 2015 18:23

De raad van Loppersum in vergadering bijeen op 16-11-2015 neemt de verantwoordelijkheid om in aanvulling en ter onderstreping van haar zienswijze de volgende punten expliciet onder de aandacht te brengen van de Nationaal Coördinator Groningen.

1)      De gaskraan moet verder dicht totdat de veiligheid is gegarandeerd.

2)      Er moet een garantieregeling voor opkoop komen om de woningmarkt te herstellen en de huiseigenaar niet gevangen te houden in zijn eigen woning. De raad verwacht niet dat er grote aantallen mensen weg willen, maar wil vertrek wel mogelijk maken, en vooral vestiging in dit gebied zonder belemmeringen en vrees.

3)      Er moet consequent worden gesproken van mijnbouwschade ,niet van schade door aardbevingen. Het gaat om schade als gevolg van gaswinning, daar zijn geen bevingen voor nodig. Bodemdaling en zetting vallen hier ook onder.

4)      Er moet een herstelplan per woning gemaakt worden, waarin ook duurzaamheid en levensloopbestendigheid opgenomen kunnen zijn, maar ook het schilderwerk dat weer aan de beurt is. Eigenaren hebben altijd wel plannen, en alleen richten op schade herstellen is voor de huiseigenaar niet de ideale aanpak. Verbeteringen meenemen geeft huiseigenaren het gevoel dat ze weer met hun toekomst bezig zijn.
Dit vraagt echter wel technisch en logistiek inzicht, wat is handig in welke volgorde en kan ook een flinke klus zijn. Het is enerzijds ontzorgen, anderzijds de focus leggen bij de bewoner.

5)      De bewoner moet vrij zijn om zijn eigen ondersteuner te kiezen. Iemand die voor hém of haar aan het werk is ook dienstverlenend is ingesteld naar de bewoner toe. Deze persoon moet ook goede communicatieve kwaliteiten hebben, maar eerst en vooral ook vakkennis en beoordelingsvermogen. Het gaat niet om sociale hulpverlening, maar om een goede planning.  Dat is wel een vorm van ontzorgen.

6)      Er moet een fonds komen zoals het waarborgfonds bij bodemdaling, om de gevolgen van de gaswinning ook na afloop hiervan gedekt te krijgen.

7)      De lening t.b.v. achterstallig onderhoud, zoals verwoord in het plan kan leiden tot een nadelige positie van onze inwoners t.o.v. burgers buiten het aardbevingsgebied, vanwege moeten voldoen aan een strengere norm en verplicht te zijn te investeren. De bewoners van dit gebied moeten worden behandeld alsof er geen gaswinning is. Dus niet in de schulden komen omdat de woning hier staat en opgeknapt moet worden, terwijl dat elders in Nederland niet nodig zou zijn.

8)      De nieuwe NPR norm moet worden opgenomen in het bouwbesluit, zonder dat de bewoners in een nadelige positie komen ten opzichte van eigenaren/bewoners in gebieden zonder risico's van aardbevingen door gaswinning. In het andere geval is deze norm niet goed verankerd.

9)      Het verdient aanbeveling zowel horizontaal als verticaal te meten.

10)   De raad stelt de zienswijze vast onder toevoeging van deze bijlage.

De zienswijze hierboven genoemd vindt u hier.

Het volledige concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen vindt u hier.

 

« Terug

Reacties op 'Zienswijze op het concept meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden