"En warm hart en koel hoofd"

vluchtelingenmaandag 19 oktober 2015 19:02

Wekelijks ontvangen we in Nederland honderden tot soms duizenden vluchtelingen uit met name Syrië die een veilig heenkomen zoeken vanwege oorlogsgeweld in hun thuisland. Het stelt de samenleving voor grote uitdagingen, waar geen gemakkelijke oplossingen voor bestaan.

Dat ontslaat ons niet van de plicht om te doen wat we kunnen doen. Vluchtelingen zijn onze medemensen. Wij willen hen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Daarom doet de ChristenUnie 8 voorstellen.

1. Draagkracht is cruciaal
Het COA moet meer ruimte bieden aan kleinere opvanglocaties, waarvan gemeenten stellen: dit kunnen wij aan. Afspraken daarover kunnen niet eenzijdig door het kabinet worden opgezegd –
situaties als in Oranje kunnen makkelijk worden voorkomen als het kabinet niet overvalt, maar transparant communiceert. De ChristenUnie is voor meer en kleinere opvanglocaties voor vluchtelingen die langer worden ingezet, waardoor vluchtelingen minder vaak hoeven te verplaatsen.

2. Menswaardige opvang
Zo sober mogelijke huisvesting als instrument om vluchtelingen te ontmoedigen naar Nederland te komen past niet bij hoe wij in Nederland met onze medemensen willen omgaan. Om vluchtelingen een menswaardig verblijf te kunnen bieden, willen we creatieve huisvestingsoplossingen. Behalve het ombouwen van kantoorpanden en het neerzetten van prefabwoningen vinden we ook het delen van een woning een reëel alternatief.

3. Investeren in de toekomst
De vluchtelingenstroom houdt niet morgen ineens op, Syrische vluchtelingen zijn hier ook de komende jaren. Integratie en activatie in de samenleving biedt kansen voor ontwikkeling, daarom moeten vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Daardoor kan ons land profiteren van hun capaciteiten en wordt er een basis wordt gelegd voor het moment waarop vluchtelingen teruggaan naar waar ze vandaan komen om hun land weer op te bouwen. De ChristenUnie wil dat snel wordt begonnen met Nederlandse les.

4. Ruimte voor vrijwilligers
In het land zijn veel hartverwarmende, vrijwillige initiatieven ontstaan voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Mensen stellen zelfs hun huis open. Dit verdient ruimte, aandacht en regie, waar volgens de ChristenUnie ook de overheid een rol in heeft.

5. Geen ruimte voor intolerantie
De waarden en normen van de Nederlandse rechtstaat dragen we proactief uit en bewaken we streng. De ChristenUnie wil dat raddraaiers die tijdens de opvang mensen met een andere geloofsovertuiging of geaardheid intimideren of geweld plegen, worden opgesloten in vreemdelingen-
detentie en zodra dat kan, worden uitgezet.

6. Arbeidsmigranten direct terug
Nu waaieren vluchtelingen en arbeidsmigranten reizend te voet en met de trein samen uit over Europa. De ChristenUnie wil registratie en selectie van vluchtelingen al aan de buitengrenzen van Europa. Wie niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, gaat direct terug. Vluchtelingen worden eerlijk verdeeld en naar het betreffende land gebracht.

7. Geld voor opvang in de regio
Hoewel ze zegt dat opvang in de regio belangrijk is, bezuinigt het kabinet hierop. De UNHCR komt miljarden tekort om nog voedsel, schoon drinkwater en medische zorg te kunnen leveren, waardoor steeds meer vluchtelingen bereid zijn de vaak levensgevaarlijke tocht naar Europa te wagen. De ChristenUnie wil de bijdrage voor opvang in de regio fors verhogen. Dit jaar willen wij daarvoor al een half miljard euro uittrekken.

8. Werken aan structurele oplossing
Om de aanleiding om te vluchten weg te nemen, moet er een oplossing komen voor het lang lopende en ingewikkelde conflict in Syrië. De ChristenUnie wil dat er wordt gepraat met wie maar wil praten over een politieke oplossing, maar dat wie die gesprekken niet wil - ISIS en andere extremistische groepen - blijvend wordt bestreden.

Download.

« Terug

Reacties op '"En warm hart en koel hoofd"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden