Raad 15 oktober 2015 Herindeling Noord-Groningen

Kombord Loppersum (2)zaterdag 17 oktober 2015 10:44

Samengaan hoe en met hoeveel zijn we nog niet uit. Er is geen gezamenlijk ideaalplaatje. Nog niet aan beginnen dus. Maar tegelijk willen we elkaar nog niet loslaten. Noodzaak tot op grotere schaal samen te werken is op verschillende gebieden aanwezig. Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) en gezamenlijke diensten zijn echter geen voorbeelden van democratisch bestuur.
Daarnaast willen we een bestuur die dicht bij de burger blijft.

Voorzitter,

Samengaan hoe en met hoeveel zijn we nog niet uit. Er is geen gezamenlijk ideaalplaatje. Nog niet aan beginnen dus. Maar tegelijk willen we elkaar nog niet loslaten. Noodzaak tot op grotere schaal samen te werken is op verschillende gebieden aanwezig. Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en)  en gezamenlijke diensten zijn echter geen voorbeelden  van democratisch bestuur.

Daarnaast willen we een bestuur die dicht bij de burger blijft.

Aan de huidige problemen van aardbevingen en krimp hebben we onze handen al vol. Een grootschalig samengaan vraagt zoveel focus van de gemeenten dat die problemen in het gedrang kunnen komen. Daarom voorzichtig naar elkaar toegroeien door verder samenwerken als zelfstandige gemeenten.

Het Drecht steden model draagt daar een aantal mogelijkheden voor aan.  

(Getrapt)  democratisch bestuur voor de samenwerking in diensten en GR-en. Je kunt verder naar elkaar toegroeien door meer samen te doen, maar andere opties blijven mogelijk. Je verspeelt geen miljoenen aan gemeentelijke inkomsten door lagere uitkeringen van het rijk. Je bespaart op personeel  en kosten en wint aan slagkracht door dingen samen te doen. Je doet ervaring op met de schaal grootte, dat maakt voor en tegens tot ervaringsfeit en de afweging om verder samen te werken/ samen te gaan, beter af te wegen.

Zelfstandig waar kan, samenwerken waar het moet.

Dus alleen samenwerking bij aantoonbare meerwaarde. Zie ook het artikel van Jos Blank(hoogleraar productiviteit publieke sector) in het VNG blad nummer 13 sept 2015: “schaalvergroting in publieke sector  is doorgeschoten”. De huidige samenwerking in Deal lijkt de CU dan een goede startpunt, maar kan ook breder worden getrokken naar de zeven gemeenten.

Tenslotte u merkt:

We blijven als CU graag in deze raad graag samen met u de regie voeren, namens onze inwoners en voelen er niet voor die over te dragen aan de provincie.

Andere problemen hebben voor de CU meer prioriteit dan een niet breed gedragen herindeling.  Een pas op de plaats maken  en versterken van de samenwerking via een soort Drechtsteden-model biedt mogelijkheden om slagkracht te versterken, bestuur dicht bij de burger te houden en de focus te leggen bij de bij de huidige problematiek van aardbeving, krimp zorg en vergrijzing. Dat heeft voor ons meer prioriteit.

Bijdrage van Bé Prins.
Als aanvulling de Tweets van Christenunielop op deze avond:

De vergadering is hier terug te luisteren. Zeker de moeite waard!

« Terug

Reacties op 'Raad 15 oktober 2015 Herindeling Noord-Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden