Raad 29 juni 2015 voorstel Strategiedocument IVAK

Delfzijlnhwoensdag 01 juli 2015 21:03

Ja, voorzitter na het lezen van de stukken blijft er ook voor onze factie en -voor mij persoonlijk- één grote vraag over. Hoe heeft het zover kunnen komen. Stel je voor IVAK aan de rand van de afgrond. Zoveel creativiteit aanwezig, behalve in de organisatie hebben we kunnen lezen....

... Een cultuurfabriek die helaas niet met de vraag van de leerlingen is meegegaan. Daardoor financiële problemen die versterkt werden door de bezuinigingsopdrachten van de deelnemende gemeente in de gemeenschappelijke regeling.

Op 29 april heeft u ons uitgebreid over de ontstane situatie geïnformeerd, waarvoor dank.
Het bestuur van IVAK heeft knopen doorgehakt. Er is een helder rapport opgesteld met daarin een beschrijving van de voorstellen voor verandering. De opstellers hebben uitgebreid gesproken met alle betrokkenen, inclusief de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Dit rapport met daarin een aantal beslispunten ligt nu voor. Opheffing van de GR en een overgang naar een andere organisatievorm, een coöperatie. Dit betekent voor de huidige personeelssleden ontslag en dus een vergoeding. Deze frictiekosten zijn -zoals verwacht- aanzienlijk, maar onontkoombaar. Goed overleg met de personeelsleden is van wezenlijk belang, niet alleen in financieel opzicht! We hebben in de stukken kunnen lezen dat hier serieus aandacht aan wordt besteed ook voor de toekomst in de nieuwe organisatie.

De gehanteerde financiële verdeelsleutel lijkt discutabel maar is het niet. Immers we hebben de GR zelf vastgesteld waarbij ook de regels met betrekking tot opheffing GR zijn opgenomen.

Het huidige gebouw van IVAK is niet meer van deze tijd. Hopelijk gaat dit snel over naar een andere eigenaar zodat we niet met méér extra kosten worden opgescheept. Overheveling van een deel van de lessen en werkzaamheden naar het theater- en congrescentrum Molenberg in Delfzijl vinden we het overwegen waard.
We hopen dat voorliggend scenario -zonder extra kosten- ten uitvoer kan worden gebracht.
De fractie van de ChristenUnie wenst alle partijen hierin sterkte toe, zodat de cultuur-educatie op de scholen en het aanbieden van amateurkunst in al zijn facetten gehandhaafd kan blijven. Dat is wat inspreker dhr. Zuidhof namens de muziekverenigingen uitstekend heeft verwoord. en daar sluiten wij ons bij aan.

Bijdrage Jan van Heerde, die u hier kunt terugluisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 29 juni 2015 voorstel Strategiedocument IVAK'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden