Raad 29 juni 2015 Kadernotitie Onderwijshuisvestingstransitie

IMG_6870woensdag 01 juli 2015 20:49

Met veel waardering heeft de fractie van de ChristenUnie kennis genomen van de integratie van het veilig en aardbevingsbestendig maken in de huisvestingsplannen van de scholen. Een knap stukje werk, omdat zo aan een goed totaal plan voor huisvesting gewerkt kan worden. Compliment ook voor de wethouder Bé Schollema voor zijn voortvarendheid.

Integratie huisvesting en aardbevingsbestendig maken.
Met veel waardering heeft de fractie van de ChristenUnie kennis genomen van de integratie van het veilig en aardbevingsbestendig maken in de huisvestingplannen van de scholen. Een knap stukje werk, omdat zo aan een goed totaal plan voor huisvesting gewerkt kan worden. Compliment ook voor de wethouder voor zijn voortvarendheid.

Het samen met de NAM oppakken ven deze transitie geeft goede mogelijkheden om versneld een duurzame kosten effectieve huisvesting te realiseren. Ook de flexibele opstelling van de NAM verdient hierin waardering. Dat hierin de NAM niet alleen verantwoordelijk is voor de kosten van het veilig maken van de gebouwen maar ook budget moet vrijmaken voor extra noodzakelijke menskracht bij gemeenten en scholen voor dit project lijkt ons een goede aanvulling. We hebben vaker aangedrongen om extra kosten voor de gemeente bij de NAM te declareren.

Het samengaan van de scholen in Stedum.
Het proces van de fusie zat al enige tijd muurvast. We zijn daarom blij dat de nieuwe wethouder deze impasse heeft weten te doorbreken. Onze complimententen daarvoor. We zijn we als ChristenUnie geen voorstander van samenvoeging van christelijk en openbaar onderwijs. Ons inziens gaat dat in zijn algemeenheid ten koste van de veelkleurigheid van het onderwijs aanbod. De identiteit van de school is voor ons vooral een keuze van de ouders en samenvoegen beperkt die keus. Toch willen we de keus van de ouders in Stedum om samen te gaan respecteren. We hopen dat dit samengaan binnenkort ook goed afgerond kan worden door een gezamenlijke huisvesting.

Verdere ontwikkelingen.
Ook voor de rest van de gemeente zal het bouwkundig versterkingsrapport binnen kort meer duidelijkheid geven. De koers richting bouwkundig versterken van bestaande gebouwen lijkt ons voorlopig juist. In Loppersum wordt gezamenlijke huisvesting van de verschillende scholen overwogen en in Middelstum zou dat vanuit de gemeente gezien ook een handige oplossing zijn. We blijven als ChristenUnie echter benadrukken dat  hierin het overleg met ouders en school doorslaggevend moet zijn. Het inpassen van kinderopvang in de nieuwe kindvoorziening lijkt voor de hand te liggen. Binnen de gemeente zijn echter ook andere vormen van kinderopvang actief.  Markt conforme doorrekening van de kosten lijkt daarom een minimale voorwaarde om gelijkwaardige kansen aan iedere opvang te bieden.
Samenvattend: we zijn blij met de ontwikkelde plannen maar zullen de verdere invulling natuurlijk ook kritisch blijven volgen.

Deze bijdrage van Bé Prins is hier ook terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 29 juni 2015 Kadernotitie Onderwijshuisvestingstransitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

Geen berichten gevonden