Raad 26 mei 2015 Actualisatie grondexploitatie

IMG_4292woensdag 27 mei 2015 20:26

Inzet van het verkoopfonds en de extra middelen voor duurzaamheidsmaatregelen juichen we zeker toe. De vraag is dan echter of de rekening hiervoor bij de gemeente moet liggen. De terugloop in belangstelling voor de kavels is mee een gevolg van de bevingen. Het lijkt me redelijk om de rekening van de stimuleringsmaatregelen daarom ook bij de NAM neer te leggen.

De verkoop van kavels blijft een moeizaam proces, en dit heeft natuurlijk gevolgen voor de exploitatie. Hoewel de schade voor de gemeente Loppersum nog relatief meevalt is het toch belangrijk om de verkoop te blijven stimuleren.

Inzet van het verkoopfonds en de extra middelen voor duurzaamheidsmaatregelen juichen we zeker toe. Ook het beschikbaar stellen van ruimte voor wisselwoningen en experimenten met bevingsbestendig bouwen is dan ook een goede zaak. De vraag is dan echter of de rekening hiervoor bij de gemeente moet liggen. De terugloop in belangstelling voor de kavels is mee een gevolg van de bevingen. Het lijkt me redelijk om de rekening van de stimuleringsmaatregelen daarom ook bij de NAM neer te leggen.

Over de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) en bevingsbestendig bouwen nog een tweetal vragen:

  1. Is er al (mogelijk eigen) ervaring met NPR en bevingsbestendig maken bij bouw en woningtoezicht van de gemeente, en is in te schatten hoeveel % meerkosten het met zich mee brengt?
  2. Worden de meerkosten uit aardbevingsgelden voldoende gecompenseerd en loopt dit proces voldoende soepel.

Tenslotte nog iets over de aanbeveling van de kavels op de gemeentesite.

Bij het lezen van de informatie over Middelstum Zuidrand las ik dat het er in ieder geval prinsheerlijk wonen is. Blijkbaar een goede aanbeveling. Plotseling kon ik de recente verkoop van 2 kavels een stuk beter plaatsen. Daarnaast viel mij op dat er nauwelijks info is over duurzaamheidsmaatregelen en bevingsbestendig  bouwen te vinden was. Mogen we er van uit gaan dat dit met de nieuwe plannen deze info ook beter op de site te vinden zal zijn.

Samenvattend we kunnen als fractie van de ChristenUnie instemmen met de het voorstel, maar stellen wel voor de rekening ook bij de Nam in te dienen.

Deze bijdrage van Bé Prins is hier terug te luisteren vanaf 0.53.10

« Terug

Reacties op 'Raad 26 mei 2015 Actualisatie grondexploitatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.