Raad 26 mei 2015 Kadernota Armoedebeleid 2015 - 2018

29012009846woensdag 27 mei 2015 20:07

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Voorlichting en preventie is de basis, te beginnen bij het onderwijs, thuis en op school. Bij de groep kinderen die vraagt naar een mobieltje moet -bij wijze van spreken- het belletje al gaan rinkelen!

In de laatste commissievergadering zijn we uitgebreid op deze kadernota armoedebeleid 2015 - 2018 ingegaan. De fractie van de ChristenUnie heeft u een aantal bouwstenen aangereikt.

In het kort nog even onze belangrijkste punten:

  • Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Voorlichting en preventie is de basis, te beginnen bij het onderwijs, thuis en op school. Bij de groep kinderen die vraagt naar een mobieltje moet -bij wijze van spreken- het belletje al gaan rinkelen!
  • Armoedebeleid vereist een brede aanpak die aansluit binnen de transities sociaal domein: niet alleen kijken naar financiële ondersteuning en schuldhulp, maar ook naar participatiebevordering, onderwijsmogelijkheden en de gezondheidsaspecten.
  • Regievoering aan de basis is daarbij belangrijk, naast zorgvuldig en snel handelen. Zorg voor samenhang en verbinding.
  • Werk samen met particuliere initiatieven, waar dat mogelijk is. Dit is in de regel goedkoop en effectief.
  • Bevorder vroeg-signalering achterstanden door woningbouwverenigingen energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars.

Voorzitter, we kunnen instemmen met deze kadernota.
We zien het uitvoeringsplan armoedebeleid -speciaal toegespitst op Loppersum- met belangstelling tegemoet. We vertrouwen erop dat de eerder genoemde activiteiten in de concept kadernota wel in het uitvoeringsplan worden benoemd.
We zouden graag op de hoogte worden gehouden van de jaarlijkse resultaten van het nieuwe armoedebeleid.

2e termijn:

We begrijpen de opmerkingen die gemaakt zijn over de voedselbank.
Maar we hebben het hier over de kaders. Dat de wethouder een tipje van de sluier oplicht - van het uitvoeringsplan- door te zeggen dat er gesprekken zijn met ondernemers. We vinden dit een prima initiatief. Vooral mee doorgaan.
Wanneer kunnen we eigenlijk de uitvoeringsnotitie verwachten?
Wethouder Schollema: Na de zomervakantie gesprek met VKB : sept./oktober raad.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren 1.30 en-verder.

« Terug

Reacties op 'Raad 26 mei 2015 Kadernota Armoedebeleid 2015 - 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.