Raad 20 april 2015 Cliëntenstop VKB voor Beschermingsbewind

vkb-logovrijdag 24 april 2015 12:37

Volkskredietbank Appingedam: "Voor nieuwe cliënten die een beroep op Beschermingsbewind doen is er wel een opname stop. Deze cliënten moeten wij voorlopig naar andere bureaus verwijzen.” Voorzitter, u zult begrijpen dat de fractie van de ChristenUnie niet blij is met deze maatregel die eenzijdig, zonder medeweten van de deelnemende gemeente, is genomen.

De Volkskredietbank (VKB) in Appingedam meldt op 14 april 2015 dat er geen opname stop voor nieuwe cliënten is met (dreigende) schulden. “RTV Noord heeft hierover op 13-4-2015 onjuist bericht. Toegang tot Schuldhulpverlening is voor iedereen toegankelijk.
Voor nieuwe cliënten die een beroep op Beschermingsbewind doen is er wel een opname stop. Deze cliënten moeten wij voorlopig naar andere bureaus verwijzen.”

De VKB is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam.

In deze GR staat in Hoofdstuk I artikel 3a bij doelstelling:
“het verlenen van hulp om te komen tot een financieel stabiele situatie bij burgers die in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te raken.”

In Hoofdstuk II taken en bevoegdheden artikel 2b:
“het voeren van bewind als bedoeld in artikel 1:431 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (beschermingsbewind) ter bescherming van meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke tekortkoming (tijdelijk) niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen.”

Het is een GR, dit betekent dat we met elkaar heldere en duidelijke afspraken hebben gemaakt, waaronder ook bovengenoemde regeling met betrekking tot beschermingsbewind.

Voorzitter, u zult begrijpen dat de fractie van de ChristenUnie niet blij is met deze maatregel die eenzijdig, zonder medeweten van de deelnemende gemeente, is genomen.

Cliënten worden nu doorverwezen naar andere, veelal duurdere bureaus.

Vragen:

  1. Wat is de reden voor het stopzetten aanvragen beschermingsbewind.
  2. Waarom zijn de gemeenten hierin niet gekend.

Portefeuillehouder Bé Schollema:
Dit is een afweging die de bestuurders, de wethouders, hebben gemaakt.
Dit in samenhang met de begroting van het VKB.
Mensen die de hogere kosten niet kunnen betalen, mogen zich alsnog melden bij de Volkskredietbank.

Dit onderwerp zal ook meegenomen worden in de behandeling van het onderwerp Armoedebeleid, wat binnenkort in de raad/cie behandeld zal worden.

De bijdrage Jan van Heerde en de reactie van de wethouder is hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raad 20 april 2015 Cliëntenstop VKB voor Beschermingsbewind'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.