Uitgesproken tekst Burgemeester Rodenboog tijdens de hoorzitting over Gaswinning Tweede Kamer dd 28 januari 2015

aardbeving websitewoensdag 28 januari 2015 19:01

Opgeteld bij het vooruitzicht dat het effect van de productiebeperking in Loppersum aan het eind van deze korte winningsperiode weer is afgevlakt, is wat ons betreft nu al een sterke vermindering van productie en een vergezicht op de productieontwikkeling nodig om de veiligheid van de inwoners nu en op termijn te garanderen. Daar ligt voor ons als burgemeesters, die pal staan voor de veiligheid van hun inwoners, met afstand het grootste belang.

Uitgesproken tekst Burgemeester Rodenboog tijdens de hoorzitting over Gaswinning Tweede Kamer dd 28 januari 2015

Geachte leden van de Kamercommissie,

In aanvulling op de gezamenlijke schriftelijke bijdrage vooraf breng ik nog graag kort het volgende in het bijzonder onder uw aandacht.

In lijn met het voorlopige winningsbesluit van de minister is op 17 januari de productie in het kerngebied rond Loppersum met 80% terug gebracht. Dit in lijn met het advies van Staatstoezicht.

Wij constateren dat na deze beperking de bevingen in het gebied rond Loppersum in aantal en in kracht zijn afgenomen. Aan met name de zuidrand van het gasveld zien we een omgekeerde beweging. Deze effecten brengen Staatstoezicht in december tot het advies aan de minister om, onder handhaving van de beperking rond Loppersum , de productie aan de zuidrand terug te brengen. Het kennelijke effect van de productieomvang op aantal en sterkte van bevingen kan naar ons oordeel, zonder andere overtuigende inzichten, niet worden genegeerd. 

Opgeteld bij het vooruitzicht dat het effect van de productiebeperking in Loppersum aan het eind van deze korte winningsperiode weer is afgevlakt,  is wat ons betreft nu al een sterke vermindering van productie en een vergezicht op de productieontwikkeling  nodig om de veiligheid van de inwoners nu en op termijn te garanderen. Daar ligt voor ons als burgemeesters, die pal staan voor de veiligheid van hun inwoners,  met afstand het grootste belang. De maatregelen van nu bepalen in hoge mate de veiligheidsrisico's  in de toekomst. Het effect van productiebeperking is zichtbaar, betrouwbare alternatieven zijn er op dit moment niet. Ook niet in de vorm van preventief versterken. Deze operatie wordt te massief en is niet hanteerbaar en niet uitvoerbaar, wanneer rekening moet worden gehouden met een steeds maar oplopende dreiging van zwaardere bevingen.

Wij werken graag mee aan de noodzakelijke versterkingsmaatregelen, te beginnen met de zwakste huizen in het zwaarst belaste kerngebied rond Loppersum, om de veiligheid van onze inwoners te vergroten. We kunnen ook niet anders. Maar preventief versterken is voor de inwoners een noodzakelijk kwaad en geen cadeautje. De impact is enorm . We willen daarom niet dweilen met de kraan open en het gebied waar maatregelen nodig zijn zo klein mogelijk houden.  Er zal dus ook fundamenteel  iets aan de dreiging moeten worden gedaan om bestuurlijk vanuit één overheid  schouder aan schouder te kunnen blijven staan. 

Tenslotte: voor  alles wat er moet gebeuren is een sterke publieke regie nodig, waaruit  duidelijk blijkt dat het rijk verantwoordelijkheid neemt voor een nationale aanpak.  Maar wel in combinatie met een sterke lokale verankering en betrokkenheid. Want  herstel van vertrouwen en draagvlak voor de maatregelen op het niveau van de inwoners, de dorpen en het lokaal bestuur  is een voorwaarde voor elke succesvolle aanpak. 

Albert Rodenboog  28-01-2015
Burgemeester gemeente Loppersum

Mede namens de burgemeesters van de gemeenten
Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne Eemsmond, Slochteren, Ten Boer, Winsum

« Terug

Reacties op 'Uitgesproken tekst Burgemeester Rodenboog tijdens de hoorzitting over Gaswinning Tweede Kamer dd 28 januari 2015'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.