Raadsvergadering 29 oktober 2020 Oprichten stichting "welzijnswerk Eemsdelta"

IMG_1902banner.JPGvrijdag 30 oktober 2020 15:32

De fractie van de ChristenUnie is blij met het voorstel tot oprichting van een stichting Welzijnswerk Eemsdelta dat nu voor ons ligt.....

Na een zorgvuldige voorbereiding waarbij alle betrokkenen zijn gehoord en instemming is verkregen, kunnen we nu verder gaan op de ingeslagen weg.
De plicht om aan te besteden is door een zorgvuldige gekozen constructie nu niet meer aan de orde. Hierdoor wordt versnippering van het welzijnsaanbod in onze gemeenten voorkomen. We kunnen hier zelfs spreken van een versterking op het sociale domein door de opgebouwde samenwerking nu ook verder te integreren. De fractie van de ChristenUnie vindt dit een mooie start voor de inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta. Ons advies is om optimaal te blijven communiceren met onze inwoners en de cliënten, en we wensen daarbij de uitvoerenden sterkte toe bij de implementering.

Nu alleen de naam nog voor St. Welzijnswerk Eemsdelta. Kortweg SWED? 
Korter hoor ik iemand roepen.
Hoofdletter W> Welzijn voor alle inwoners.
Hoofdletter E> van Eemsdelta.
Samen wordt het WE.
WE doen het samen.
#Aandacht voor wat echt telt.
Wij vinden WE, u ook?

De bijdrage van Jan van Heerde en de leuke reactie van wethouder Bé Schollema is hier terug te luisteren. vanaf 1:53:9

« Terug