Raadsvergadering 29 oktober 2020 Rondvraag over Muziekonderwijs SMO Groningen

SMO Play-Inn.jpgvrijdag 30 oktober 2020 14:50

Binnen IVAK werd een groot deel van het muziekonderwijs van de muziekkorpsen de laatste jaren uitgevoerd door Samenwerkingsverband Muziekonderwijs Groningen (SMO). De gemeenten in Eemsdelta subsidiëren dit onderwijs en de ervaringen waren positief. Deze subsidie stopte per september 2020.

Voor het seizoen 2020/2021 zijn besprekingen gaande, maar naar we begrijpen nog niet afgerond. Ondertussen ligt er wel een overbruggingsvoorstel om voor september tot en met december nog € 15.000,00 subsidie toe te zeggen. De ChristenUnie is echter van mening dat SMO alleen goed kan werken, als er duidelijkheid is over de subsidie over het hele lesseizoen. Dus van september tot en met juni.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen:

  1. Kun u aangeven voor welk bedrag SMO de afgelopen jaren subsidie ontving van de 3 gemeentes.?
  2. Er wordt nu overlegd over een overbruggingssubsidie. Waarom is er niet gekozen voor continuering van de oude subsidieregeling als overbrugging tot september 2021? Dit biedt ruimte om het nieuwe college en de nieuwe raad om nieuw beleid te ontwikkelen en maakt tegelijk een vloeiende overgang voor SMO naar de nieuwe gemeente mogelijk.
  3. Ziet u mogelijkheden om  alsnog in overleg binnen Eemsdelta afspraken te maken zodat het lesseizoen met (eventueel een voorschot op) subsidie kan worden afgemaakt? En de lessen niet te hoeven worden gestopt, vanwege geldgebrek.

Antwoord van verantwoordelijk wethouder Rudi Slager: "Op uw eerste vraag, de totale subsidie is 132.600,00 door de gemeenten samen gerekend over drie jaar. We hebben destijds nadrukkelijk vermeld dat het een eenmalige subsidie betrof! Een bruidsschat werd het ook wel genoemd. Begin dit jaar was er voor 2020 geen financieel probleem en ook het 1e kwartaal zou financieel kunnen. Nu opnieuw subsidieaanvraag. Daar hebben we wel een voorwaarde aan verbonden, meer transparantie boekhouder. Daar is veel over gesproken. Via Delfzijl is er veel overleg geweest en er is geen oplossing gekomen en nu ineens een structurele subsidie, terwijl afgesproken is geen structurele subsidie. Dan moeten we duidelijk maken dat dit niet kan. Volgende week dinsdag is er weer coalitieoverleg waarin het verzoek zal worden besproken. Wordt vervolgd dus".

Deze bijdrage van Bé Prins en de reactie van wethouder Slager is hier terug te luisteren vanaf 2:23:11

« Terug