Raadsleden ChristenUnie presenteren elkaars projecten II

IMG_1898banner.JPGzaterdag 24 oktober 2020 19:10

Zaterdag waren kandidaat-raadsleden van de ChristenUnie op ‘kennismaking’ in Appingedam. Vanwege corona gebeurde dat in twee groepen.

IMG_1907.JPG

Mariska Bosch (Appingedam), Gert Drenth (Loppersum) en Meindert Joostens (Delfzijl), waren te gast bij Nienke Walstra van welzijnsorganisatie ASWA. ‘Nienke legde activiteiten voor ouderen uit, zoals bij eenzaamheid, opvang dementie, ontspanningsactiviteiten en gezelligheid. ‘Heel belangrijk werk’, zo vonden de bezoekers. Nienke vertelde ook over jongeren. ‘Met de lock-down van het voorjaar en nu weer beperkingen, kunnen ze zich vervelen en kan er overlast ontstaan op straat. Aswa speelt daar op in met initiatieven’. ‘Het viel ons verder op hoe cruciaal het eigen pand is voor ASWA. Ruim 70 organisaties maken gebruik van het gebouw. Zowel de activiteiten als het gebouw hebben grote waarde voor de inwoners van Appingedam.’

Bij het Eendrachtterrein namen Mariska, Gert en Meindert kennis van de historie en de nieuwe plannen voor het gebied. ‘Er komen woningen en zorgcomplexen. Drie zorgorganisaties ontwikkelen samen 170 plekken voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Het is de bedoeling de verschillende groepen bewoners en het personeel met elkaar te verbinden. Belangrijke projecten’. 

IMG_1887.JPG

Ina Schenkel (Appingedam), Bé Prins (Loppersum) en Jan van Heerde (Loppersum), bezochten het terrein van de toekomstige scholencampus. ‘We bekeken eerst een film over de nieuwbouw op www.eemsdeltacampus.nl. Op locatie zagen we dat de markante zusterflat al is gesloopt en dat bergen stenen klaar liggen om te vermalen voor hergebruik onder de wegen op het terrein’.

IMG_1898.JPG

Verder bekeken Ina, Bé en Jan de sloop en nieuwbouw in Opwierde. ‘We spraken met bewoners die hun nieuwe huis al betrokken hebben en zagen hoe bomen zo veel mogelijk zijn gespaard’.

IMG_1919.JPGHierna gingen ze naar de nieuwbouw van de Renn4 school aan de Olingermeeden. Ina vertelde haar collega’s uit Loppersum daar hoe de versterking van de scholen om de beurt wordt aangepakt en hoe uiteindelijk de nieuwe Renn4 school overblijft.

IMG_1925.JPG‘In Kabzëel ontmoetten we twee leden van de Stadscooperatie Eendracht, Johan Duut en Klaas Ebels. Ze vertelden ons over de onderhanden projecten en we wisselden van gedachten over lokaal eigenaarschap en uitbreiding van kleinschalige wind- en zonneparken. Het is zeer de moeite waard om eens kennis te nemen van de website Eendachtduurzaam.nl’, aldus Ina, Bé en Jan. 

IMG_1942.JPG

Ten slotte bekijken we multifunctioneel centrum Kabzëel en horen we hoe deze unieke samenwerking tot stand is gekomen en hoe het nu functioneert.


Tekst is van Meindert Joostens en
de foto's van Jan van Heerde

« Terug