Raadsvergadering 28 september 2020 fysiek!

IMG_1717 banner.JPGwoensdag 30 september 2020 13:55

Burg. Hans Engels: "Dames en heren, allemaal welkom, leden van de raad, leden van het collega, afvaardiging van het ambtelijk apparaat en iedereen die thuis meeluistert. Een bijzonder moment. Het was een diepe wens van uw raad om na enkele keren digitaal vergaderen toch maar weer fysiek bijeen te komen. Een volkomen begrijpelijke wens. En we zitten hier dan ook wel in een hele andere opstelling dan gebruikelijk....

IMG_1715.JPG 

En met een lijstje hier van 12 afspraken en critiria hoe we dit hier coronaproof gaan doen. En tot nu toe gaat dat heel goed. Nogmaals welkom. Laten we hopen op een vruchtbare vergadering. Bij mij hebben zich afwezig gemeld de heer Bultje, de heer Laning en wethouder Prins.

Ik moet ook nog even melden voor de luisteraars thuis dat de heer Warink de fractie van Lokaal Belang Eemsdelta heeft verlaten en zelfstandig doorgaat als raadslid en de gewoonte schrijft voor dat ik hem zal benaderen als de Fractie Warink. Dat wil hijzelf niet, maar ik doe dat wel, anders maak ik onderscheid.
IMG_1725.JPG IMG_1724.JPG

Ik wil ook nog namens ons allemaal Bert-Jan Huizing feliciteren. Als ik goed ben geïnformeerd dan is hij vandaag jarig en heeft er kennelijk voor gekozen om vanavond hier te zijn. Proficiat!
IMG_1718.JPG

Mirjam van Bruggen, griffier, wordt vervangen door Locogriffier Henk Speulman."
Mededelingen college: 
Wethouder Slager doet mededelingen en geeft uitleg over de consternatie die is ontstaan over de breedte van de fietspaden. Hier terug te luisteren vanaf 07:25
IMG_1716.JPG

Wethouder Schollema doet een mededeling met betrekking tot Werkplein Fivelingo en komt met positieve berichten. De instroom bij het Werkplein valt erg mee. Er jawel, er komt een tegemoetkoming van het rijk ter compensatie van de zogenaamde Tozo-aanvragen en de financiële gevolgen in het kader van corona. Een beetje cynisch merkt hij op: “Ik ben bang dat we afstevenen naar een positief resultaat bij Werkplein Fivelingo!” ­čśŐ
IMG_1722.JPG

De opmerkingen met betrekking tot het gasdossier vindt u hier, vanaf 0:12:19 
Veel agendapunten worden zonder bespreking vastgesteld. Bij de behandeling van het agendapunt 1e tussentijdse rapportage financiën (1e TURAP) komen nagenoeg alle partijen aan het woord. Bé Prins namens de ChristenUnie:

“Naar aanleiding van de duurzaamheidsleningen en energietransitie, die wordt genoemd op de pagina’s 10/11. Door het trage verloop van de versterking blijken veel mensen ook te wachten met verduurzamen van hun woning. Behoorlijk wat aanmeldingen voor deze verordening, maar velen wachten met uitvoering van de versterking van hun woning.

  1. Kunt u aangeven bij hoeveel procent van de aanvragers de vertraging veroorzaakt wordt door traag verloop van de versterking.
  2. De subsidieregelingen hebben een beperkte looptijd. Komen er al mensen in problemen met de looptijd.  
  3. wat kan hieraan worden gedaan?"

Het percentage is bij de Gemeente nog niet bekend. De looptijd is wel rekbaar! Uitstel kan tot 24 maanden oplopen, aldus verantwoordelijk wethouder Bé Schollema.
Terugluisteren kan hier, vanaf 0:32:41

In het gemeentehuis is een looproute ingesteld. We worden ontvangen in de hal door de bodes. Zij hebben de raadszaal in gereedheid gebracht. Op elke tafel staat koffie, thee, water en een heerlijke koek, waarvoor dank!!
IMG_1711b.JPG   IMG_1714.JPG

IMG_1709.JPG

Sluiting van de vergadering om ongeveer 20.45 uur.

« Terug