Raadsvergadering 29 juni 2020 Moties vreemd aan de orde van de dag

Knipsel.JPGdinsdag 30 juni 2020 11:34

Twee moties die vanavond zijn ingediend gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Vandaar "vreemd aan de orde van de dag", maar zijn niet minder belangrijk....

Motie 1: Herverdelen gemeentefonds treft kleine plattelandsgemeenten.
Deze motie is ingediend door Lokaal Belang Eemdelta (LBE)

Bé Prins van de ChristenUnie: "We staan in principe positief ten opzichte van de motie maar hebben wel een aantal voorstellen om de motie nog sterker te maken: Bij het ingaan van de herverdeling is de nieuwe gemeente Eemsdelta een feit, daarom liever die noemen. Eerste zorg zijn de grote tekorten op dit domein, daarom die eerst noemen. En daaraan ook als eerste werken. Herverdeling heeft deels ook een aantal redenen die vrij objectief zijn en die zijn op zich moeilijk onderuit te halen. Maar herverdelen van tekorten waarbij een deel van de gemeenten in nog grotere problemen komen is onverantwoord. Daarom stel ik u voor om de motie in die zin te wijzigen en er dan samen achter te gaan staan..
De motie wordt -conform voorstel CU- aangepast en daarna unaniem ondertekend! Bij de behandeling in de raadsvergadering neemt het college van b&w de motie over, er hoeft geen stemming meer plaats te vinden.

Motie 2: Ontwikkelen integrale Groenvisie gemeente Eemsdelta.
Deze motie is ingediend door de PvdA en Groenlinks.

Bé Prins (CU): "De ChristenUnie vindt een goede  groenvisie erg belangrijk. Betrekken van de burgers hierbij ook. Maar een goed plan vraagt tijd en inspraak van burgers kost tijd. Eerst de organisaties in elkaar schuiven, daarna integreren en tenslotte komen tot nieuw beleid. Groenbeleid heeft voor ons niet die prioriteit die het nodig maakt om het voorrang te geven op ander beleid. Wij geven geeft dan liever meer prioriteit aan sociaal beleid. We zijn niet tegen deze motie". Na bespreking wordt er gestemd. Een ieder is voor de motie. Dus unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde vorige week donderdag in de raadsvergadering van de gemeente Delfzijl.

Bespreking van deze moties kunt u hier terug zien en luisteren vanaf ongeveer 2:40:50
Beide moties vindt u in de documenten hieronder.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
aangepaste motie LBE herverdelen gemeentefonds.pdf272,7 kBapplication/pdfdownload
Brief VGG positie Groninger gemeenten.pdf258,3 kBapplication/pdfdownload
Motie PvdA GroenLinks Groenvisie.pdf101,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari