Raadsvergadering 29 juni 2020 Welstandsluw bouwen en Welstandsnota

1.JPGdinsdag 30 juni 2020 10:38

Reactie was de pilot Welstandsluw bouwen, die juist in een wijk -waarin de voorschriften strak waren- mogelijk iets te ver doorschoot. Daarom zijn de reactie's van inwoners van Over de Wijmers begrijpelijk.

Verleden van steeds meer en strakkere voorschriften voor nieuwe bestemmingsplannen, die ook steeds meer gingen knellen. Daarom was er behoefte om de teugels te laten vieren. Mee om zo de kavelverkoop een impuls te geven.

Reactie hierop was de pilot welstandsluw bouwen, die juist in een wijk -waarin de voorschriften strak waren- mogelijk iets te ver doorschoot. Daarom zijn de reacties van inwoners van de wijk “Over de Wijmers” begrijpelijk.

In het huidige voorstel zijn de voorschriften voor de bouw weer iets strakker, mee door reactie van provincie Groningen en de woonomgeving. Met name is er nu weer meer oog voor het inpassen van de welstandsluwe woning in de wijk.  

We kunnen daarom instemmen met het voorstel. We zien het als een goed compromis tussen meer ruimte geven voor andere bouw en tegelijk waken voor een goede inpassing in de omgeving.

Deze bijdrage is van Bé Prins. Zijn bijdrage en de reacties hierop zijn hier terug te zien en te horen. Vanaf 1:06:06

« Terug