Raadsvergadering 29 juni 2020 Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen

Knipsel1.JPGdinsdag 30 juni 2020 10:12

Groningen is al een energieprovincie. Dat willen we graag blijven. We zijn daarom blij met het grotere bod van de provincie....

Duidelijk dat we naar meer duurzame opwekking toe moeten.
Blij dat we dat in Nederland samen oppakken. Maar dan wel de lusten en de lasten eerlijk verdelen.

Groningen is al een energieprovincie. Dat willen we graag blijven. We zijn daarom blij met het grotere bod van de provincie. Geen probleem dat we meer doen, maar dan wel duidelijk vastleggen wat we er als inwoners van dit gebied voor terugkrijgen. Bij het gas is dat mis gegaan, bij de eerste windmolenparken in dit gebied was het ook nog niet goed geregeld. Daardoor zitten we in onze nieuwe gemeente Eemsdeltaal met een groot gerealiseerd aanbod, waar participatie en lokaal meeprofiteren niet of onvoldoende geregeld is. Dat moet nu beter. En in de RES worden hier goede aanzetten voor gegeven. Zaak nu om lokaal eigendom en participatie bij de verdere uitwerking goed te regelen. 

Eén van de mogelijkheden is deelname van energiecoöperaties. Daarnaast pleiten we voor een actievere rol van de gemeente. dan denken we nog niet direct aan een Gemeentelijk Energie Bedrijf, maar zien wel graag dat de gemeente meer de regierol pakt en samen met onze inwoners en energiecoöperaties  er zoveel mogelijk uithaalt voor dit gebied.

We willen best de energieprovincie van Nederland blijven, maar dan wel duurzame energie en dan niet als wingewest, maar als WIN-win situatie, waarbij onze energiediensten goed betaald worden en onze inwoners daar in participeren en van profiteren. En dat moet volgens de ChristenUnie niet alleen gelden voor toekomstige parken. Ook voor het al gerealiseerde aanbod zouden lusten en lasten meer in evenwicht moeten worden gebracht.
We hopen dat de colleges binnen Eemsdelta zich hiervoor samen blijven inzetten en wensen jullie daarbij veel succes.

Deze bijdrage van Bé Prins kunt u hier terugluisteren en zien. Vanaf ongeveer 27:44.

« Terug