Raadsvergadering 25 mei 2020 Regeling Beschermd Wonen en Opvang

digitaal.JPGdinsdag 26 mei 2020 10:54

"Voorzitter, het centrale punt in deze hele transitie blijft voor de ChristenUnie dat de cliënten erop aan kunnen dat ze de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben! Die toezegging willen we graag van u horen....."

Het gaat hier om het laatste onderdeel in de decentralisatie van het sociaal domein, waarin een aantal zaken teruggelegd worden bij de gemeenten. Per 1-1-2021 moeten de wijzigingen ingaan, hebben we kunnen lezen. Er is een informatieavond geweest voor alle raadsleden in de ADL-gemeenten (Appingedam, Delfzijl en Loppersum). Over deze toch wel ingewikkelde materie hebben we daar uitleg en een toelichting gekregen van Suzanne Kroon, en haar collega’s onder leiding van wethouder Meindert Joostens van Delfzijl. Naast de inhoudelijke behandeling werd er uitdrukkelijk aangegeven, dat er uitgebreid en zorgvuldig met de betreffende partijen is overlegd over deze voorgestelde wijzigingen. Dit alles over een periode van 1 ½ jaar!

Het voorliggende voorstel omvat o.a. een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling waarin een nieuw Groninger verdeelmodel is opgenomen. De centrumgemeente Groningen gaat zorgen voor verdeling van de gelden, die van het Rijk en de gemeenten worden ontvangen. Voordeel is een verdeling naar het aantal betrokkenen, en niet naar grote van gemeente. Solidair dus! Wat ons wel opviel, dat in de Regeling een artikel is opgenomen over toetreden en ook over uittreding van gemeenten. Vonden we in dit verband een beetje vreemd, immers je wilt toch solidair zijn en blijven!

Solidair, want gemeenten met veel indicaties Beschermd Wonen krijgen meer geld dan gemeenten met een kleinere populatie. En deze verdeling is ook eerlijker vanwege het woonplaatsbeginsel. Gaat een cliënt verhuizen, dan gaat het budget mee. Iedere gemeente krijgt dus wat zij nodig heeft. Daarnaast kunnen we -hopelijk- de jaarlijkse tekorten terugdringen.

Voorzitter, het centrale punt in deze hele transitie blijft voor de ChristenUnie dat de cliënten erop aan kunnen dat ze de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben! Die toezegging willen we graag van u horen.

Met deze toezegging van u, kunnen we instemmen met dit voorstel.

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van wethouder Bé Schollema kunt u hier terugluisteren en bekijken vanaf 1:27:40

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari