Raadsvergadering 25 mei 2020 Visie Ruimte voor Energie

IMG_2908.JPGdinsdag 26 mei 2020 09:29

Bé Prins: "Gelukkig hebben we in onze gemeentes de laatste jaren ook energiecoöperaties zien ontstaan die vanuit het motief om samen te verduurzamen ook plannen voor wind- en zonneparken ontwikkelen....

De noodzaak om -naast besparen- de daarna nog nodige energie uit duurzaam op te wekken is steeds duidelijker aanwezig. Wind- en zonneparken zijn op de moment de meest aantrekkelijke vormen om dit te doen in ons land. De keuze om daarin als gemeente in ieder geval te staan voor je eigen lokale opgave is terecht, hoewel we bovenlokale taken niet geheel uit willen sluiten. De gaswinning heeft ons geleerd dat lokale participatie een noodzaak is om als gebied ook mee te profiteren. En ons mooie landschap vraagt om zorgvuldige inpassing van de plannen.

Door stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie, een aantrekkende economie en de noodzaak om van het gas af te moeten worden grootschalige wind- en zonneparken commercieel steeds aantrekkelijker. Door de huidige economische terugslag en lage energieprijzen is het echter de vraag of het aantrekkelijk blijft. Wanneer economische winst drijfveer is, zijn participatie, draagvlak en inpassing geen vanzelfsprekendheden maar, moeten worden afgedwongen. Dat vraagt om duidelijk spelregels. Vandaar dat we blij zijn met deze visie die met de zon- en windladder de locatiekeuze richting geeft en met de proceswijzer en leidraad participatie en draagvlak wil borgen.

Gelukkig hebben we in onze gemeentes de laatste jaren ook veel energiecoöperaties* zien ontstaan die vanuit het motief om samen te verduurzamen ook plannen voor wind en zonneparken ontwikkelen.

Participatie is dan haast vanzelfsprekend,  draagvlak en inpassing in het landschap dan ook vanzelfsprekender omdat het een gezamenlijk lokaal belang is. Om plannen te realiseren die ook financieel haalbaar zijn is echter een zoektocht naar goedkope en geschikte locaties nodig. Ook kan het bijv. aantrekkelijker zijn om lokale ruimte bij kernen te combineren in grotere projecten voor meerdere kernen. Dat vraagt om een stuk flexibele ruimte en goed overleg met de gemeente. De energiecoöperaties vragen die ruimte ook zo, blijkt uit hun reactie en met name voor grotere projecten.

  • Kunt u hen en ons die ruimte en voor lokale initiatieven ook toezeggen? We denken dan niet alleen aan ruimte voor de raad, maar ook aan ruimte voor overleg met college en gemeente.
  • Bent u bereidt in de uitvoeringsdocumenten deze ruimte ook zo goed mogelijk in te bouwen?

Zo ja, dan kunnen we volledig instemmen met het voorstel.

Deze bijdrage is van Bé Prins, fractievoorzitter ChristenUnie.
Zijn bijdrage, en de reactie van wethouder Pier Prins is hier terug te zien en te beluisteren, vanaf 1:03:50
*brief van de energiecooperaties vindt u in de documenten hieronder.
De brief is medeondertekend door o.a. de Lopster Energiecoöperatie,
Zonnedorpen Zijldijk.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20200507 07 energiecooperatie voorstel amendement energievisie.pdf29,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari