Raadsvergadering 20 april 2020 Mededelingen omtrent Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerdinsdag 21 april 2020 11:20

Over de rapportage van de Taskforce Werkplein inzake de financiën: De extra kosten door de crises zullen dramatisch zijn, ook voor de begrotingen van de Eemsdelta-gemeenten. We hadden begrepen dat het VNG bezig is met inventarisatie, en om daarna “Den Haag” te vragen deze extra kosten te vergoeden...

Deze tertaalrapportage geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken bij het Werkplein. Dat het bij de “uitstroom uit de uitkering” niet volgens verwachting gaat, dat hadden we min of meer verwacht. De doelstelling was immers ambitieus. Er was de afgelopen jaren voldoende vraag op de arbeidsmarkt, echter dit correspondeerde in de meeste gevallen helaas niet met het aanbod uit de zogenoemde kaartenbak bij Werkplein Fivelingo. Werk aan de winkel ! een uitdaging met dubbele betekenis.

Onder het kopje “Pilot statushouders” kunnen we lezen: “In eerste kwartaal 2019 gestart met het in beeld brengen en houden van alle statushouders die in de Eemsdelta-gemeenten wonen.” Voorzitter, bij Vluchtelingwerk SWD! zijn die gegevens toch bekend?
Verder willen we ook graag weten wat u bedoelt met de uitspraak onder dit kopje dat de “uitbetaling van uitkeringen de samenleving veel geld kost”……

Voorzitter de 2e rapportage van de taskforce Werkplein geeft minder redenen om positief te blijven over de financiën. De extra kosten door de crises zullen dramatisch zijn, ook voor de begrotingen van de Eemsdelta-gemeenten. We hadden begrepen dat het VNG bezig is met inventarisatie, en om daarna “Den Haag” te vragen deze extra kosten te vergoeden. Kunt u hier al iets meer over vertellen.

Overigens, we willen u bedanken voor het doorzenden van de memo over de huidige situatie bij het Werkplein met betrekking tot de coronacrises, waaruit we ook konden opmaken dat er voortvarend is gehandeld de afgelopen maand.
Tenslotte, de fractie van de ChristenUnie wenst de klanten, medewerkers en directie van Werkplein Fivelingo veel sterkte toe in deze hectische periode.

In de tweede termijn na beantwoording door wethouder Bé Schollema:

Wethouder Schollema, bedankt voor de beantwoording. U zei dat bij werkplein geen genoeg kennis omtrent de statushouders aanwezig is, ook hun competenties en hun wensen op het gebied van werk zijn daar niet bekend. Is het een idee om het SWD te vragen om in het vervolg dit direct mee te nemen bij de intake gesprekken.

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van wethouder Bé Schollema zijn hier terug te zien en te luisteren, vanaf 27:10 ongeveer.

« Terug