Raadsvergadering 20 april 2020 Voorstel Verzilverlening

svn.JPGdinsdag 21 april 2020 11:26

De Verzilverlening is er niet alleen voor de senioren die hier graag wonen, maar die ook in hun eigen huis willen blijven wonen. Eventueel met aanpassingen qua comfort en verduurzaming. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten.

De fractie van de ChristenUnie is blij met dit voorstel om de Verzilverlening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (kortweg het SVn) beschikbaar te stellen voor onze senioren -met een eigen woning- in onze gemeente.
De Verzilverlening is er niet alleen voor de senioren die hier graag wonen, maar die ook in hun eigen huis willen blijven wonen. Eventueel met aanpassingen qua comfort en verduurzaming. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten. De senioren kunnen in hun eigen huis blijven wonen. Ze hoeven niet uit te wijken naar andere dorpen, buiten onze gemeente.
Daarnaast is er nog het financiële belang voor de senioren. Deze Verzilverlening doet geen aanslag op de maandelijkse uitgaven, immer de (lage) rente wordt op de lening bijgeschreven en aflossing vindt in principe pas plaats na overlijden van de eigenaars of bij verkoop van de woning.

Voorzitter, dan over de kosten.
Behalve de vaste lage rente van 1,7%, hebben we hier verder niets in dit raadsvoorstel over kunnen vinden. In het collegevoorstel staat wel vermeld dat de aanvraagkosten bij het SVn € 475,00 zijn.
Daarnaast zal er een hypotheekakte moet worden opgemaakt.
De fractie van de ChristenUnie stelt u voor om in de communicatie naar onze inwoners te vermelden dat er naast de aanvraag- ook notariskosten moeten worden betaald, die overigens, -volgens de site van SVn- meegefinancierd kunnen worden.

Voorzitter, het zou kunnen dat enkele senioren, vanwege onvoldoende inkomen, bij een andere aanvraag voor een lening bij de gemeente c.q. het SVn zijn afgewezen. Mocht dit bij u bekend zijn, dan zouden we het op prijs stellen dat u deze senioren over deze nieuwe mogelijkheid gaat informeren.
Graag uw reactie op beide voorstellen.

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de positieve reactie van wethouder Pier Prins op onze voorstellen is hier terug te zien en te horen. Vanaf ongeveer 11:43.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Rvs Verzilverlening.pdf21,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug