Raadsvergadering 20 april 2020 Lokaal plan van aanpak versterking

pva.JPGdinsdag 21 april 2020 12:00

Ieder heeft het gevoel dat de versterking te lang duurt en te traag verloopt. In die situatie te komen met een plan van aanpak waarin vanwege de beperkte middelen en capaciteit prioriteiten moeten worden gesteld, vraagt moed...

Het lijkt opnieuw erop dat u de hete kolen voor de regering uit het vuur moet halen. Terwijl de oorzaak vooral in Den Haag ligt. Eerst dorpen aanpakken met veel verhoogde risico huizen vinden we terecht. Tegelijk dan zoveel mogelijk normale woningen in dorp of wijk meenemen bij de versterking is praktisch, maar heeft als nadeel dat anderen, mogelijk onterecht, langer moeten wachten.
We kunnen -globaal gezien- instemmen, maar willen toch enige knelpunten noemen:

Maatwerk mogelijk?

Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat bijna alle vrijstaande woningen na beoordeling ook versterkt moeten worden terwijl 70% ervan, volgens de zogenaamde “Hazard and Risk Assessment” (HRA) methode, een normaal risico profiel had. Wijken met veel rijtjes- en twee onder een kapwoningen hebben daardoor mogelijk een hogere prioritering (door de HRA) dan vrijstaande woningen. Gevolg is dat vrijstaande en vaak particuliere woningen onterecht langer moeten wachten. Deels hebben ze vanwege de onzekerheid verbouw/verduurzaming van hun woning steeds uitgesteld. Maar ook na aankoop of dreigende rolstoelafhankelijkheid, zal snelle verbouw vaak gewenst zijn. Ook mensen die willen verduurzamen komen in de knel zoals de inspreekster* aangaf. We vragen u te onderzoeken of in urgente gevallen maatwerk  kan worden geleverd door  opname en  versterking naar voren te halen. 

Geen scheve gezichten

Lappendeken van verschillende regelingen (meerdere badges, bouwimpuls, eigen initiatief) met vaak verschillende mogelijkheden en beperkingen zorgt gemakkelijk voor scheve ogen en kan onvrede aanwakkeren. Zoals onder andere al blijkt in Overschild waar slechts 3 badges draaien. Met name de vrijere budgetten van “1588” worden als prettiger werkbaar ervaren. Ook bij andere oude regelingen zou hier ruimhartiger mee om moeten worden gegaan. In het antwoord van de minister op vragen van de ChristenUnie** ziet ze hier ook mogelijke taken voor de gemeente. (eind vraag 2) Hoe pakt u dat op?
Graag zagen we in de normbesluiten of versterkingsadviezen ook voldoende flexibele ruimte voor overleg over inpassing van eigen wensen.

Goed flankerend beleid.

We pleiten voor goed flankerend beleid om duurzaamheids- en levensloopwensen gelijktijdig met de versterking te kunnen realiseren. In Overschild wordt door de pilot Karakteristieke panden en Fonds Kwaliteitsimpuls tot 70 % van deze verbeteringen gesubsidieerd. Dit mee om duurzaam versterken van oudere woningen aantrekkelijker te maken ten opzichte van sloop nieuwbouw, en zo onnodige afbraak te voorkomen. In een zwaar getroffen gebied als Loppersum met een grote versterkingsopgave is een dergelijke stimulans ook noodzaak. Ziet u mogelijkheden om deze niet terechte verschillen  gelijk te trekken..

Communicatie.

Ieder die in 2020 aan de beurt is krijgt bericht. 2021 is voorlopig ingepland. Anderen moeten nog langer wachten. In de clusterkaarten wordt 2019 aangegeven, kan op dorpsniveau ook aangegeven worden welke cluster de komende jaren aan de beurt zijn of nog niet aan de beurt zijn?

Deze bijdrage is van Bé Prins en is hier ook terug te zien en te beluisteren, vanaf ongeveer 27:30

*zie het document hieronder.

**zie het document hieronder.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief van inspreekster.pdf938,7 kBapplication/pdfdownload
vragen van de_leden_Dik-Faber_en_Van_der_Graaf_over_een_werkbezoek_aan_Groningen_op_maandag_2_maart_130,8 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug