Bijeenkomst raden Eemsdelta over de visie "Ruimte voor energie" 4 maart 2020

IMG_0023b.jpgdonderdag 05 maart 2020 15:48

Op 4 maart was er een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de drie gemeenten Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl en Loppersum). De visie 'Ruimte voor energie' én het proces van de totstandkoming werden daar toegelicht. Ook was er gelegenheid om in de spreken en om vragen te stellen. Door een aantal energiecoöperaties werd hier gebruik van gemaakt....

De avond werd geopend door voorzitter Geert Jan Reinders (Cie-voorzitter Gemeente Loppersum), bijgestaan door griffier Onne Rijkens, griffier van gemeente Delfzijl.
Het openings- en het slotwoord werd gedaan door IJzebrand Rijzebol, namens de wethouders van Appingedam mevrouw Lea van der Tuin, en wethouder Pier Prins van Gemeente Loppersum.

IMG_0026.jpg
IJzebrand Rijzebol bij de opening.

Een toelichting op de visie werd gegeven voor Joost Smits van Gemeente Loppersum, door Janneke Schurer van bureau Hajema en door Matthijs Knol, afd. R.O., van Gemeente Appingedam. 

Van het recht om in te spreken werd gebruikt gemaakt door:
Abel Nieveen voorzitter van Energiecoöperatie Green Power Delfzijl.
"Dit rapport -deze visie- zie ik als een startdocument om hiermee te werken aan de toekomst van Eemsdelta. De nieuwe gemeente moet zich blijven vasthouden en inzetten op de participatie van haar inwoners. Daarnaast: help de energiecoöperaties met financiële middelen."

Sieger Dijkstra van Soleila. (Soleila creëert zonneparken met draagvlak en werkt hiervoor nauw samen met omwonenden, overheden en kennisinstellingen.)
"Wij maken ons zorgen. In de eerste plaats over de participatie van de inwoners in Noord-Nederland. In de tweede plaats over de capaciteit van het elektriciteitnet. Bij de aanvraag van grote(re) zonneparken blijkt nu al dat de capaciteit van het electriciteitsnet ontoereikend is. Hier moet op korte termijn wat aan worden gedaan! Wij vinden ook dat bij een groter project samengewerkt moet worden met de energiecoöperaties."

Jaco van Leeuwen projectmanager Powerfield. (Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt en realiseert met name grondgebonden zonneparken, voor eigen rekening en risico.) 
"Op dit moment ligt er een barrière voor de aanleg van zonneparken. Wij vinden dat er opnieuw gekeken moet worden naar het tenderproces."

Tjitske Mollema van Lopec (Lopster Energiecoöperatie)
Bij mij heerst er -na de bestudering van deze visie- een gevoel van teleurstelling. Het lijkt wel dat het vooral langzaam en klein verder moet....! We willen geld (subsidie) in het gebied houden. Samen met de inwoners van-onder-op een plan maken is volgens ons de beste oplossing. Wij vinden weinig terug van de zienswijzen die we hebben ingediend en die in de bijlagen zijn opgenomen. Energiecoöperties willen het zelf doen. Is goedkoper! en beter voor dit gebied. Momenteel, en dat is al eerder aangegeven, de crux zit hem in de capaciteit van het netwerk. Ik roep u op om de energiecoöperaties te ondersteunen, ook en vooral in financieel opzicht."

Johan Duut voorzitter van Stadscoöperatie Eendracht (energiecoöperatie van Appingedam en Delfzijl)
"Ook met een kleine beurs kunnen de inwoners van Appingedam en Delfzijl meedoen. Inmiddels zijn nu zo'n 100 Energiecoöperaties aangesloten bij Energie vanOns. 
We pleiten ervoor om een beroep te kunnen doen op de hardheidsclausule. In de tweede plaats pleiten we voor de "uitruil-variant". Is er in een dorp geen mogelijkheid c.q. toestemming voor een zonnepark, ga dan samen met andere dorpen een aanvraag indienen. En gemeenten, geef hier dan ook de ruimte voor. Als alle inwoners voor een dergelijk plan zijn, dan kan de gemeente c.q. provincie op grond van hardheidsclausule toestemming voor de bouw geven."

IMG_0026.jpg     IMG_0028.jpg

Vaststellen van de visie "Ruimte voor energie":
De gemeenteraden behandelen de visie "Ruimte voor energie" tijdens de raadsvergadering op onderstaande data. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Mocht u willen inspreken tijdens de vergadering dan moet u zich daarvoor wel aanmelden. De vergaderingen worden gehouden:

  • Gemeente Appingedam op donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur; aan de Wijkstraat 36 te Appingedam
  • Gemeente Loppersum op maandag 23 maart vanaf 19.30 uur, aan de Molenweg 12 te Loppersum
  • Gemeente Delfzijl op donderdag 26 maart vanaf 19.30 uur, aan de Johan van den Korputplein 12 te Delfzijl.

De betreffende documenten vindt u hieronder.
Deze bijdrage is van Jan van Heerde,
raadslid Gemeente Loppersum

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Ingediende zienswijzen.pdf14,7 MBapplication/pdfdownload
Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.pdf759,0 kBapplication/pdfdownload
Visie Ruimte voor energie - bijlagen.pdf6,4 MBapplication/pdfdownload
Visie Ruimte voor energie.pdf13,9 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari