Vergadering Raadsklankbordgroep (RKBG) Eemdelta 26 februari 2020

IMG_9670a.JPGdonderdag 27 februari 2020 13:18

Benoeming beoogd griffier Gemeente Eemsdelta. Unaniem is de voorkeur uitgesproken voor mevrouw T.G.C. (Tineke) Kramer-Klein, de huidige griffier van de gemeente Appingedam. Zij zal per 1 mei 2020 starten als beoogd griffier. De beoogd griffier komt tot de herindeling in dienst bij de gemeente Delfzijl.

In de vergadering van de Raadsklankbordgroep Eemsdelta Appingedam/Delfzijl/Loppersum (RKBG) van 26 februari 2020 is o.a. "Voordracht benoeming beoogd griffier" behandeld. De selectiecommissie, bestaande uit de raadsleden dhr. E.W. Raangs (Appingedam), dhr. E.K.H. Stulp (Delfzijl en voorzitter van de selectiecommissie) en dhr. G.J. Reinders (Loppersum), aangevuld met 2 adviseurs te weten dhr. J.W.M. Engels (burgemeester Loppersum) en dhr. O. Rijkens (raadsgriffier Delfzijl) en ondersteund door mw. D. van Eijk (P&O-adviseur Delfzijl), is op basis van gesprekken en assessments tot een unanieme voordracht gekomen. Unaniem is de voorkeur uitgesproken voor mevrouw T.G.C. (Tineke) Kramer-Klein, de huidige griffier van de gemeente Appingedam. Zij zal per 1 mei 2020 starten als beoogd griffier. De beoogd griffier komt tot de herindeling in dienst bij de gemeente Delfzijl. De raad van de gemeente Delfzijl zal het besluit tot benoeming formeel moeten nemen. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta zal mevrouw T.G.C. Kramer-Klein in de eerste vergadering van de raad benoemen tot griffier in vaste dienst. Het voorstel wordt door de RKGB met applaus aangenomen. Edward Stulp (voorz.sel.cie) overhandigt Tineke een boeket bloemen waarna de felicitaties volgen.

« Terug