Cie. met Onafhankelijke Raadsman Mr. Leendert Klaassen

or.JPGdinsdag 14 januari 2020 12:31

De Onafhankelijke Raadsman behandelt sinds 2013 klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen. Daarbij probeert hij niet alleen te signaleren, maar ook te bemiddelen richting de betrokken organisaties, zoals NAM, CVW, NCG en TCMG....

Tevens is de Raadsman adviserend lid van de Commissie Bijzondere Situaties. Deze commissie zoekt oplossingen voor schrijnende gevallen.
De rapportages die worden gemaakt worden ook doorgestuurd naar het Min. van Economische Zaken (EZ) en naar de leden van de 2e Kamer. Een aantal keren is de Onafhankelijke Raadsman (OR) uitgenodigd om bij de 2e Kamer-commissie uitleg te komen geven en vragen te beantwoorden.

Mr. Leendert Klaassen is sinds 2013 aangesteld door de Minister van EZ. Dit is ontstaan doordat de 2e kamer vond dat het proces van schadeherstel door een onafhankelijke organisatie moest worden gevolgd. Dit meldpunt van klachten- en schadeafhandeling en later schadeherstel doet hij samen met een aantal medewerkers. Meestal gaat het over afhandelingen van de CVW/NAM, later ook CVW, NCG en TCMG.

De OR is nu 7 jaar actief. In het begin gingen de klachten over bejegening en het uitblijven van schaderapporten. Later de afhandeling van schades. Met name de procesbenadering. Laatste jaren komen er meer klachten over de versterkingsoperatie. Het ene moment is de woning onveilig en op een later moment veilig…

Hij is nu in gesprek met EZ over de toekomstige rol van de OR, ook met betrekking tot de Nationale Ombudsman. Moet deze functie blijven bestaan? De functionaliteit van de OR in ieder geval wel. Niet alleen klachten worden behandeld, maar ook worden er vanuit de consulenten veelal met succes bemiddeling en klachtenbehartiging uitgevoerd.

In 2015 en 2016 was er een hoos van klachten. Sinds 2018 heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een eigen klachtenbehandeling. Hierdoor daalden de klachten bij de OR. Ook door uitstel van de versterkingsoperatie worden er minder klachten gemeld. De OR vindt dat de TCMG de afhandeling van schades beter op stoom krijgt dan oude organisaties (lees CVW/NAM).

Het dossier schadeafhandeling en versterking is steeds complexer geworden. De maatschappelijke en sociale impact is groot! De OR heeft opnieuw aanbevelingen gedaan:

  • Bewoner centraal
  • Communiceer tijd en duidelijk
  • Ga versterking en afhandeling combineren
  • Betrek regio bij waardedaling en immateriële schade.

Binnenkort komt de jaarrapportage beschikbaar waarin nieuwe aanbevelingen volgen zoals:

  • Digitaal dossier
  • Huurders gelijk behandelen als huiseigenaar in geval van bijkomende kosten.
  • Compenseer mensen die te weinig geld hebben ontvangen bij waardedaling.

De gemeenteraad van Loppersum is -net als de OR zelf- van mening dat de OR moet blijven. Hij is makkelijk benaderbaar. Laagdrempelig en minder juridisch. De OR heeft expertise in huis en hebben een netwerk. Ze weten bij wie ze moeten zijn.

De Onafhankelijke Raadsman wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, zijn presentatie en zijn beantwoording van de vragen.

De Onafhankelijke Raadsman Postbus 19 9919 ZG Loppersum
T: 088-2234455
E: info@onafhankelijkeraadsman.nl
W: www.onafhankelijkeraadsman.nl

De halfjaarrapportage 2019 vindt u in het document hieronder.

bijdrage Jan van Heerde

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Halfjaarrapportage 2019 Onafhankelijke Raadsman.pdf3,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari