Raadsvergadering 16 december 2019 Taskforce Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerdinsdag 17 december 2019 14:51

We verwachten veel van de Taskforce informatiebijeenkomsten. Géén algemeen luchtig verhaal, maar concrete gegevens over de tussenstanden. Ook met betrekking tot de uitstroom! en de financiën. Mochten er onduidelijkheden blijven, dan nemen we aan dat we op de raadsvergadering onder het punt “verbonden partijen” vragen over de voortgang van de taskforce kunnen stellen.....

We hebben kennis kunnen nemen van de memo opgesteld door de colleges van de Eemsdelta-gemeenten met de uitwerking van de taskforce. Hierin worden de taken benoemd met daarbij de onderwerpen. Over de voortgang hiervan zullen we -zoals door onze fractie is voorgesteld- en in Eemsdelta-verband is afgesproken, ééns per 2 maanden worden geïnformeerd. Hoe dat moest gebeuren stond nog even open.
Maar Sintergriffiers kwamen met een email,
Op 5 december! viel die bij ons op “deel”,  
Niet op rijm, dat zou heel fijn geweest zijn.
Nee, gewoon klip en klaar.
Data, tijdstip en natuurlijk wáár.

Voorzitter, we houden het maar een beetje luchtig, maar u zult begrijpen dat we met deze vorm van communicatie niet zo gelukkig waren…U ook niet denken we. Neemt niet weg voorzitter dat de fractie van de ChristenUnie akkoord kan gaan met de voorgestelde vorm en de data zoals genoemd in de email. We verwachten veel van deze informatiebijeenkomsten. Geen algemeen luchtig verhaal, maar concrete gegevens over de tussenstanden. Ook met betrekking tot de uitstroom! en de financiën. Mochten er onduidelijkheden blijven, dan nemen we aan dat we op de raadsvergadering onder het punt “verbonden partijen” vragen over de voortgang van de taskforce kunnen stellen.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier ook terug te luisteren.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari