Raadsvergadering 25 november 2019 Regeling aardgasvrij wonen

IMG_0321.JPGdinsdag 26 november 2019 11:56

De fractie van de ChristenUnie heeft al enige tijd aangedrongen op een vorm van subsidie waarbij woningeigenaren in onze gemeente gestimuleerd worden om deel te nemen in de energietransitie en de eigen woning te verduurzamen. Of het nu gaat om minder energie gebruiken, overigens de goedkoopste vorm van energiebesparing, of om bijvoorbeeld isolatie...

De vraag bij nagenoeg elke woningeigenaar is: hoe en wat moet ik doen om mijn eigen woning energiezuinig c.q. gasloos te maken. Er zijn diverse loketten waar je voor een algemeen advies terecht kunt. De fractie van de ChristenUnie heeft naast die doorverwijzingen altijd aangedrongen op een gesubsidieerd woninggebonden advies, liefst gratis.
De fractie is daarom erg blij dat u nu met dit aanbod komt voor woningeigenaren om voor een gering bedrag - € 50,00 - een onafhankelijk advies in te winnen om van het gas af te komen.
We vinden het een goede zaak dat u een pilot project bent gestart. Werkendeweg zijn daar ook verbeterpunten uitgekomen. Eén verbeterpunt is de informatievoorziening. Daarnaast een goede communicatie over deze nieuwe regeling. U schrijft: “Het is van belang dat iedereen tijdig en gelijkwaardig wordt geïnformeerd zodat iedereen gelijke kansen heeft om te profiteren van de regeling.” Wij zijn van mening dat u dit met een advertentie in ons huisblad “de Ommelander” en vermelding op social media niet gaat redden….

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie stelt u voor om iedere woningeigenaar ook schriftelijk te informeren. Indien nodig zou u deze regeling wat ons betreft bijvoorbeeld op 15-12-2019 kunnen laten ingaan i.p.v. op 1-12-2019. (wethouder Bé Schollema ontraadt ons voorstel. Dit vanwege de kosten ad. € 5.000,00 voor de schriftelijke informatie. Geen van de andere partijen steunde ons voorstel)

Tenslotte hebben we nog een paar vragen:

  1. Bij de warmteverlies-eis in tabel 1 staat achter het jaartal 2000 een percentage van 0 %. Dit betekent dat bij woningen gebouwd na 2000 de warmteverlies-eis niet van toepassing is? (reactie wethouder: klopt!)
  2. Bij punt 3 en bij punt 6 worden termijnen genoemd waarbinnen de woningeigenaar laat weten of hij verder gaat in het project en wanneer het project gerealiseerd moet zijn. We vinden deze termijnen wat aan de krappe kant.
    U schrijft hierover: “Het college kan eenmalig deze termijn met maximaal zes maanden verlengen indien daar een gemotiveerd verzoek toe wordt gedaan.”
    Voorzitter, het zou natuurlijk kunnen dat een woning nadat de aanvraag is ingediend plots op de nominatie komt om versterkt te worden. We weten inmiddels wat dat betekent. Namelijk helemaal niets. Uitstel en afstel kan zelfs volgen, en daarmee de termijnen in deze regeling -inclusief verlening- worden overschreden. Hoe gaat u met dergelijke gevallen om. (wethouder verwacht geen problemen)
  3. Mag de woningeigenaar voor de financiering van zijn project ook gebruik maken van bijvoorbeeld de “verzilverlening”? (wethouder geeft aan dan alle vormen van "stapeling" zijn toegestaan, dus ook het gebruik van de Verzilverlening in combinatie met deze regeling.)
    Voor de volledigheid, we staan achter uw opvatting dat lenen niet moet worden gestimuleerd. U vult dit praktisch in; indien geen gebruik wordt gemaakt van de renteloze lening wordt een extra premie van € 500,- verstrekt.

Deze bijdrage van Jan van Heerde is ook hier terug te luisteren, evenals de reacties van de andere partijen en de wethouder.

De hele regeling aardgasvrij wonen vindt u hier. Korte samenvatting van deze regeling.
Maximaal 146 aanvragers eigenwoning bezitters, na betaling van een bijdrage van € 50,- Start regeling is 1 december 2019
De eerste 146 aanvragers krijgen een energieadvies door een onafhankelijke energiedeskundige. Rest op wachtlijst.
a) Begeleiding en advies door een onafhankelijke, deskundige energieadviseur.
b) Een subsidie van 30% van de kosten met een maximum van € 5000
c) Een renteloze lening van maximaal € 20.000 (SVN) of inzet van de Verzilverlening:

'Verzilverlening' nu ook in Loppersum! : een lening op basis van de overwaarde van de woning die niet maandelijks maar pas bij verkoop van de woning of bij overlijden wordt afgelost. Met deze lening kunnen senioren hun woning zowel levensloopbestendig maken als verduurzamen. Deze lening is een aanvulling op de bestaande blijvers-en duurzaamheidslening, en is alleen beschikbaar voor inwoners van 57 jaar en ouder, die al een gedeelte van hun woning hebben afgelost.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari