Raadsvergadering 25 november 2019 Concept Ruimtelijke Centrumvisie

IMG_6545(1).jpgdinsdag 26 november 2019 11:14

Een centrumvisie om de kansen voor het centrumdorp Loppersum in combinatie met de uit te voeren versterkingsopgave te benutten. Dat vergt een grondige voorbereiding en zoeken naar mogelijkheden om het centrum zo aantrekkelijk te maken en te houden voor de toekomst dat niet alleen de inwoners van dorp Loppersum, maar ook mensen uit de wijde omgeving naar Loppersum komen om niet alleen de supermarkt aan te doen, maar ook uitgenodigd worden om de andere winkels, horeca en cultuurhistorische gelegenheden te bezoeken...

Na veel denkwerk en overleg met ondernemers, klankbordgroep en andere betrokkenen ligt er nu een concept ruimtelijke centrumvisie Loppersum voor, ter besluitvorming. Een centrumvisie om de kansen voor het centrumdorp Loppersum in combinatie met de uit te voeren versterkingsopgave te benutten. Dat vergt een grondige voorbereiding en zoeken naar mogelijkheden om het centrum zo aantrekkelijk te maken en te houden voor de toekomst dat niet alleen de inwoners van dorp Loppersum, maar ook mensen uit de wijde omgeving naar Loppersum komen om niet alleen de supermarkt aan te doen, maar ook uitgenodigd worden om de andere winkels, horeca en cultuurhistorische gelegenheden te bezoeken.

Een aantal sleutelwoorden die daarbij voor ons een rol spelen zijn o.a.: compact, gezellig, dichtbij, samen, authentiek, gemoedelijk. En om dat te realiseren moet je nu wel verdere actie ondernemen. U geeft daarbij een aantal punten aan en vraagt daarbij om instemming.

Punt 1
De gemeente heeft voor de locatie Hogestraat 4 (de voormalige supermarkt) een terugbouwplicht, omdat het kavel zich binnen het beschermde dorpsgezicht bevindt. Voortschrijdend inzicht heeft u doen besluiten om dit niet meer gaan doen. De fractie van ChristenUnie heeft hier, gezien uw uitleg in onderliggende stukken -en uit onze eigen waarneming- zeker begrip voor! Maar voorzitter, mogen wij tijdens het spel de regels veranderen? Graag horen we van u wat hiervan – ook in financieel opzicht- de consequenties zijn. (reactie wethouder Pier Prins: in het verleden is in deze raad afgesproken dat van de terugbouwplicht mag worden afgeweken indien daar gegronde redenen voor zijn)

Punt 2
Om de bestaande winkels te kunnen versterken moet er, net als bij woonhuizen, gezocht worden naar een tijdelijke oplossing. Door wisselwinkels op het Zigtermanplein toe te staan vinden we een goede tijdelijke oplossing. Zo kan de “handel” nagenoeg ongestoord voortgang vinden.

Punt 3 en punt 4
U wilt de mogelijkheden onderzoeken om de bibliotheek, wereldwinkel, jeugdsoos, dorpshuis en bepaalde sociaal maatschappelijke functies binnen Wiemersheerd dichtbij het centrum realiseren. In de conceptvisie worden daarbij een aantal opties genoemd, namelijk in de bestaande panden aan de Hogestraat onderbrengen. Vanuit het plein heb je dan een mooi “zigtman” op bijvoorbeeld bibliotheek, wereldwinkel en dorpshuis en dat is natuurlijk ook zo.

Letterlijk aan de andere kant hebben we dan de Pastoriewoning op Hogestraat 2.
Tot onze verbazing geen karakteristiek pand, maar wel beschermd dorpsgezicht. Plannen met betrekking tot dit pand zijn nog niet uitgewerkt. Echter, we hebben in de stukken en in de media kunnen lezen dat wordt overwogen om de Pastoriewoning te slopen om zo een directe verbinding met het dorpsplein te creëren, of moeten we hier denken aan de mogelijkheid voor een groter terras bij de buurman? Geen terras, andere bestemming.
Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie zag graag dat dit pand behouden blijft vanwege het beschermd dorpsgezicht. We stellen u dan ook voor om eerst de andere mogelijkheden grondig te onderzoeken. We denken hierbij aan bijvoorbeeld huisvesting van de wereldwinkel en de bibliotheek in dit karakteristieke pand.  
(reactie wethouder Pier Prins: geen uitbreiding van het terras. Persoonlijk vindt de wethouder dat de Pastoriewoning niet moet worden gesloopt. Op verzoek van de PvdA meldt de wethouder dat definitieve besluitvorming over de voorwaarden wisselwinkels en plannen Pastoriewoning voor vaststellen eerst in de gemeenteraad zullen worden behandeld.)

Het laatste punt, punt 5
“Actieve participatie door tijdelijke verwerving van panden om de versterkingsopgave te stimuleren en om functies voor Loppersum te behouden en creëren.” Kunnen we kort over zijn. Gewoon doen. Op je handen blijven zitten kan altijd nog.

Ten slotte voorzitter hebben we gelezen dat voor de aankoop van panden voor herhuisvesting financiële dekking is vanuit gereserveerde Nationaal Programma Groningen gelden. Dat is in ieder geval een grote zorg minder. We hopen dat wethouder Slager dit kan beamen, of heeft hij nog zo zijn bedenkingen. Dan horen we dat graag. (wethouder Rudi Slager bevestigt de reservering van de gelden uit het Nationaal Programma Groningen, en we horen ons wat dit betreft geen zorgen te maken.)

Deze bijdrage van Jan van Heerde is hier terug te luisteren.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari