Raadsvergadering 25 november 2019 Lopster dorpenprogramma

Hoofdstraat Stedum autodinsdag 26 november 2019 10:38

Belangrijk om onze inwoners bij het verbeteren van hun welzijn te betrekken om te weten wat hun wensen en plannen zijn. Zo krijgen plannen ook beter draagvlak bij onze inwoners. Hieruit bleek dat onze inwoners als dorp graag willen verduurzamen en samen dingen op willen pakken zoals de energietransitie en de zorg voor elkaar.....

We zijn blij dat voor de besteding van de Nationaal Programma Groningen (NPG) gelden de boer of beter gezegd het dorp bent opgegaan. Belangrijk om onze inwoners bij het verbeteren van hun welzijn te betrekken om te weten wat hun wensen en plannen zijn. Zo krijgen plannen ook beter draagvlak bij onze inwoners. Hieruit bleek dat onze inwoners als dorp graag willen verduurzamen en samen dingen op willen pakken zoals de energietransitie en de zorg voor elkaar.
Blij zijn we met de Verzilverlening, ook al is er enige zorg over de financiële risico`s voor de gemeente. Verdere uitwerking kunnen die zorg hopelijk wegnemen.

Ook de aandacht voor opvullen van lege plekken (schoollocaties, leegstand) in onze dorpen, vinden we belangrijk. Mee gezien de krapte aan bouwkavels.

Ook verdienen mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt het dat lokaal mogelijkheden geboden worden om hun kansen te vergroten. Daarom zijn we blij met de plannen. De invulling van het noaberschap op de dorpen door zorgcoöperatie of de dorpsvereniging verdient verdere steun. Zorg voor elkaar en professionele zorg kunnen beter op elkaar afstemmen door gezamenlijk deel te nemen in een zorgloket op het dorp.

Het onderzoek naar dorps- wind- en zon parken met warmte koude opslag of energieopslag juichen we toe. Niet alleen het onderzoek naar, maar ook eventuele realisering verdient volgens ons een bijdrage van NPG gelden.
Verduurzaming, van het gas af, bijdragen aan de landelijke energietransitie daaruit maakt het een ideaal passend project in het NPG. Mee als je ook de lokale ondernemer betrekt in dit innovatief project voor een duurzame toekomst.

We hebben dus waardering voor de plannen ook al moeten sommige nog wel verder uitgewerkt en ingevuld.

We hadden graag de Regeling Aardgasvrij wonen geïntegreerd gezien in de deze aanvraag. Zo hadden we door uit beide regelingen meer dan de nu geplande 150 woningen aan kunnen pakken. Daarnaast is dit een maatregel die gezien de ervaring in de pilot direct panklaar op tafel kon worden gelegd en snel uitgevoerd. Mee omdat deze plannen uitstekend passen bij plannen van de woningstichtingen. Misschien een gemiste, maar nog niet verloren kans. Op de plank leggen en oppakken in de volgende ronde graag.

We kunnen instemmen met deze dorpenronde.

Deze bijdrage van Bé Prins is hier terug te luisteren.
Het Lopster dorpenprogramma staat hieronder in de documenten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Lopster%20dorpenprogramma.pdf7,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari