Raadsvergadering 28 oktober 2019 Tertaalrapportage Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannerdinsdag 29 oktober 2019 10:55

Op dinsdag 8 oktober 2019 zijn we tijdens een bijeenkomst geïnformeerd, of liever gezegd geconfronteerd met de financiële malaise bij Werkplein Fivelingo. De fractie van de ChristenUnie was zeer verbaasd over de cijfers die werden gepresenteerd en de uitleg daarbij. Het kwam hard aan: “De eerste 8 maanden ziet Werkplein Fivelingo zich geconfronteerd met een te verwachten tegenvallend resultaat van bijna 2 miljoen euro”. Het had meer weg van een koude douche.

Deze tegenvallende informatie had -naar onze mening- wel eerder afgegeven kunnen worden. Neemt niet weg dat we nu wel met “de gebakken peren zitten”. Daarbij komt dat de overschrijdingen maar voor een deel verklaarbaar zijn, en dat steekt ons nog het meest.
Enkele punten:

  • Bij de post Beheers- en apparaatskosten een stijging van de personeelskosten van > ¾ miljoen euro. Wij vragen ons echt af of dit niet voorzien had kunnen worden. Voorwaarden met betrekken tot het aannemen van personeel veranderen toch niet dagelijks….
  • Bij de post Bijzondere Bijstand lezen we dat er bijna € 240.000,00 bij moet. De reden: een intensiever gebruik van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen. Zo op het eerste gezicht een goede ontwikkeling vinden wij. De inwoners weten de weg naar de gemeentehuizen te vinden! Mede veroorzaakt door de vrijwilligers die helpen de formulieren in te vullen. Of ligt er een andere, minder positieve reden aan ten grondslag. We hopen van niet, maar we horen het graag van de wethouder.
  • Ten slotte de post inkomensvoorziening. Meer instroom en minder uitstroom dan verwacht. Gevolg een gat in de begroting van € 670.000,00
    U schrijft hierover “Een verklaring over de oorzaken van de hogere instroom en de tegenvallende uitstroom zowel naar parttime werk als fulltime werk ontbreekt.” Als een manager in een willekeurig bedrijf dit zou melden aan zijn leidinggevende, dan laat de uitkomst zich raden. U gaat maatregelen nemen om dit tij te keren. Ja, dat zàl (moeten), maar we zouden wel graag de reden van deze overschrijding willen weten. Hoe kun je passende maatregelen nemen als je de oorzaak niet weet…..

Ten slotte, en dat hebben we al eerder aangegeven bij de behandeling van zaken rond Werkplein Fivelingo. We hebben hier wel te maken met mensen die een beroep doen op de geboden mogelijkheden op inkomen en/of op aanvulling daarop. Ook al wordt er door Den Haag -op het gebied van de financiering- blijkbaar anders over gedacht. Er worden wel zaken over de muur bij de gemeenten gegooid, maar de financiën die daarbij horen blijven vóór de muur liggen. En dat geldt niet alleen voor deze doelgroep. We hebben hier wel met mensen te maken die in problemen zijn geraakt of mensen die hun beperkingen hebben. Het kan nooit zo zijn dat zij de dupe worden van falend financieel beleid.

Voorzitter, we zien uw voorstellen met betrekking tot de aanpassing van het beleid met belangstelling tegemoet. We willen graag hierover ook tussentijds geïnformeerd te worden. We denken hierbij aan een tweemaandelijkse periode. Kunt u dit toezeggen?

Deze bijdrage van Jan van Heerde, en de reacties van wethouder Bé Schollema zijn hier terug te luisteren.

« Terug