Ministerraad stemt in met herindeling gemeente Eemsdelta

IMG_1828a.JPGzaterdag 28 september 2019 10:08

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen.

27 september 2019 – 15:39
————————————————————

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met twee herindelingsvoorstellen. In de provincie Groningen willen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen.
 
Nieuwe gemeente Eemsdelta
In de provincie Groningen zijn gemeenten al langer bezig met het versterken van het lokaal bestuur en zijn de afgelopen jaren al meerdere gemeenten gefuseerd. Het initiatief voor de nieuwe gemeente Eemsdelta komt van de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl zelf. Als een nieuwe, grotere gemeente kunnen zij beter en krachtiger inspelen op de maatschappelijke opgaven in de regio, zoals toekomstbestendige zorg en binden van jongeren. Het proces om tot een herindelingsadvies te komen is zorgvuldig doorlopen en hierbij zijn ook de inwoners, bedrijven en instellingen betrokken en geïnformeerd. Met breed maatschappelijk en regionaal draagvlak voor de samenvoeging is het herindelingsadvies unaniem in alle drie de gemeenteraden vastgesteld. (Dit herindelingsadvies vindt u in de documenten hieronder.)
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State
worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2021.

Colofon
AfzendersMinisterraad
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kerndepartement)

-------------------------------

Algemene informatie.

Gemeentelijke herindeling
Nederland heeft al lange tijd te maken met samenvoegingen of splitsingen van gemeenten. Rond 1900 waren in Nederland nog ruim 1100 gemeenten. Sinds begin 2019 is het aantal gemeenten door gemeentelijke herindelingen afgenomen tot 355.

Initiatief gemeentelijke herindeling
Het uitgangspunt van het kabinet is dat herindelingen bij voorkeur van onderop tot stand komen. Dat betekent dat gemeenten zelf besluiten tot een herindeling. In bijzondere gevallen neemt de provincie de eerste stap. Bijvoorbeeld als dit door regionale ontwikkelingen nodig is. Of als de bestuurskracht van een gemeente zo verzwakt is dat de gemeente haar taken niet meer kan uitvoeren.

Dit staat in het Beleidskader gemeentelijke herindeling. Hierin staan de richtlijnen waaraan het kabinet voorstellen voor gemeentelijke en provinciale herindeling beoordeelt en toetst.

In de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) staan regels om te komen tot een gemeentelijke herindeling.

Toetsing gemeentelijke herindeling
Iedere gemeentelijke herindeling is uniek. Per geval is er een afweging nodig op basis van de lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Het kabinet beoordeelt in ieder geval de volgende 5 punten:

  • draagvlak;
  • interne samenhang;
  • een dorps- en kernenbeleid;
  • bestuurskracht;
  • evenwichtige regionale verhoudingen;
  • duurzaamheid.

In het jaar voorafgaand aan de herindeling worden herindelingsverkiezingen georganiseerd.
In november 2020 Gemeenteraadsverkiezingen Eemsdelta.

De leden van de verenigingen ChristenUnie Appingedam en Loppersum zijn op 23 mei 2019 overgegaan naar Delfzijl. Vervolgens heeft Delfzijl de naam gewijzigd in ChristenUnie Eemsdelta.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Geen resultaten gevonden

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari