Raadsvergadering 23 september 2019 Initiatiefvoorstel PvdA "Lef voor Eemsdelta"

gezin 624x270dinsdag 24 september 2019 11:37

Voorzitter, in dit initiatiefvoorstel wordt gevraagd aan het college van B&W om een programma voor te bereiden voor een integrale aanpak van het jeugdbeleid. Zo vlak voor de herindeling met Appingedam en Delfzijl een mooie opdracht, die zeker moet worden opgepakt vinden wij. Immers, we willen samen onze jeugd nu en in de toekomst het beste bieden....

Dat hebben ook wij in ons verkiezingsprogramma staan:

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. We zien graag open clubs en verenigingen met oog voor hun sport, gezondheid en verbinding tussen mensen.

De ChristenUnie wil ook dat de strijd tegen alcohol en drugs gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Voorlichting en preventie zijn daarbij de sleutelwoorden.

Integrale aanpak betekent ook een goed vervolg geven op het genoten onderwijs. Gezien de werkgelegenheid in deze regio is een naadloze aansluiting tussen opleiding en werk belangrijk. Ondernemers moeten hierin worden gestimuleerd. Er moeten voldoende stageplekken worden aangeboden. Zo wordt een goede doorstroming mogelijk gemaakt.

Zoals u zult begrijpen ondersteunen wij dit initiatiefvoorstel van de P.v.d.A. -met enkele aanvullende punten- zoals hierboven benoemd.

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie heeft nog wel een vraag aan uw College. Ziet u in praktische zin kans om een programma “integrale aanpak van het jeugdbeleid” in te passen in uw toch al zeer volle agenda’s. Of laat u dit liever -om praktische- en financiële redenen- over aan bijvoorbeeld één van de werkgroepen Eemdelta?

Dank u wel.

In reactie op de wethouder Bé Schollema -die hier is terug te luisteren- stellen we voor om dit integrale jeugdbeleid eerst te vergelijken met het bestaande beleid in Loppersum en vervolgens door de geven aan één van de werkgroepen die onderdeel uitmaakt van de Raadsklankbordgroep Eemsdelta (RKG). Zo worden de afspraken ook binnen de RKG geborgd.

Deze bijdrage is van Jan van Heerde

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Initiatiefvoorstel%20inzake%20Lef%20voor%20Eemsdelta-1.pdf2,0 MBapplication/pdfdownload

« Terug