Raadsvergadering 23 september 2019 Inspreker huurders Middelstum

IMG_7069.JPGdinsdag 24 september 2019 09:45

Gretha Medema-Scholtens deed maandagavond namens een groep huurders uit Middelstum een dringende oproep. Ze pleit voor een hogere onkostenvergoeding van Woongroep Marenland. Voor het nu aangeboden bedrag kan men -volgens de inspreker- niet twee keer verhuizen. Het betreft een aantal huurders die niet akkoord zijn gegaan met het aanbod van Woongroep Marenland. Gevolg is nu dat de sloop en nieuwbouw van in totaal zestien bevingsbestendige woningen is uitgesteld!

Alle fracties in de raad van Loppersum spreken hun verbazing en ongerustheid hierover uit. De raad vraagt het college om nogmaals een poging te doen om de zaak weer vlot te trekken. Immers het kan niet zo zijn dat huurders in onzekerheid worden gelaten. Daarbij speelt ook de veiligheid een zeer belangrijke rol. Uitstel betekent nog langer in een onveilige woning. Mocht er een forse aardbeving komen, wie is hier dan mede verantwoordelijk voor?

Door alle fracties worden kritische vragen gesteld die de wethouder Pier Prins niet allemaal kan beantwoorden. Het is volgens hem een zaak tussen de huurders en Woongroep Marenland. Neemt niet weg, alsdus de wethouder, dat hij er alles aan zal doen om uit deze inpasse te komen. Ook het voorstel van het C.D.A. (Arend Laning) om een taxateur in te schakelen die de daadwerkelijke kosten van de verhuizingen in kaart kan brengen, wordt door hem ondersteund.

Bé Prins, namens de fractie van de ChristenUnie:
"Er werd altijd gezegd dat schade ruimhartig wordt vergoed. Ik mis dat aspect heel duidelijk in deze zaak"

De raadsvergadering is op een later moment -door een storing bij Ziggo- later hier terug te luisteren.
De verkorte versie van tekst inspreker vindt u in de documenten hieronder.


Geschreven door Jan van Heerde.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
bladzijde 1.bmp24,4 MBimage/x-ms-bmpdownload
bladzijde 2.bmp24,4 MBimage/x-ms-bmpdownload

« Terug