Raadsvergadering 8 juli 2019 Bespreeknotitie Nationaal Programma Groningen

Gemeenteraad.jpgdinsdag 09 juli 2019 11:28

Ondanks dat de radenconferentie veel éénrichtingsverkeer was en de raadsleden (te) weinig aan bod kwamen, hebben we wel het nodige opgestoken daar. Ik zal dit -namens de fractie van de ChristenUnie- deels proberen weer te geven in onderstaande bijdrage. In de hoop dat het in een zienswijze bijdraagt aan een goede aanvulling zodat er in het najaar een beter document ligt.....

We hoeven het Nationaal Programma Groningen (NPG) geld niet zo snel mogelijk te besteden. Beter goed besteed dan snel.

Herstel en versterking zijn succesvoorwaarden voor een goede landing van het NPG werd algemeen gesteld. En herstel en versterking vragen i.v.m de veiligheid wel om de nodige voortvarendheid. Daarom de eerste tijd vooral zoeken naar projecten voor NPG waar directe koppeling van herstel, versterking en toepassen van de plus van het NPG goed samengaan. Koppelkansen noemden we dat.

Lusten en lasten in evenwicht. Dat was en blijft de rode lijn bij de aardbevingsproblematiek. Dat betekent ook waar de lasten het hoogst zijn moet ook de inzet op brede welvaart (lusten) het grootst zijn. Woningstichting- en overheidsgebouwen hebben al een aardige “plus” gehad nu graag meer aandacht voor de eigen woning en de huurders zelf. En onze inwoners hebben namelijk de lasten het meest ervaren. En dan met name aan hun eigen woning. Daarom zeggen Deetman en Pastors ook op de conferentie: stel de inwoner centraal. Dat betekende voor hen: één huis, één plan, één totaalbudget, het vertrekken vanuit de behoeften en de leefwereld van inwoners, hun woning en hun huishoudens, en samenhang aanbrengen tussen schadeherstel, versterking en het NPG. Waarbij ze pleiten voor een "Overschild” aanpak om bewoners participatie goed tot zijn recht te laten komen. We sluiten ons hier graag bij aan, evenals de motie van Groen Links (zie hieronder bij de documenten). Dat betekent een hersteld, versterkt en veilig huis als voorwaarden vooraf voor een succesvolle NPG. En hierbij past ook de verduurzaming. Niet alleen als koppelkans, maar ook als inlossen van een ereschuld en genoegdoening voor de lasten. En dan niet alleen aardgasvrij, daar heeft dit gebied onsinziens recht op, maar veel verder gaan richting energieneutraal op woning niveau. (een doelstelling van het startdocument NPG)

Volgens onderzoek van Vereniging Eigen Huis kost een vrijstaande woning met label D isoleren en geschikt maken voor all electric warmtepomp (laagste energielasten) exclusief subsidie ongeveer € 30.000,00. Bij een hybride € 16.000,00 waarbij hij resp. 1500,00 en 1100,00 bespaart op jaarbasis. Een extra NPG subsidie is dus hard nodig om eigenaren over de streep te trekken om vooral in duurzaamheid te investeren. En het kan ook, neem € 15 miljoen voor Loppersum. 4700 woonruimte zou jaarlijks € 3.200,00 subsidie per woning betekenen. Natuurlijk zijn er ook andere doelen die belangrijk zijn, maar het geeft wel aan dat er echt wel geld beschikbaar is. En dat niet hier en daar als pilot maar integraal in het versterkingsgebied. En vooral ook geconcentreerd in het gebied waar de lasten het grootst waren en zijn. Via een wijkgerichte totaal aanpak van de gemeente. Dat koppelt lusten en lasten dan direct heel effectief. Een koppeling die kansen biedt om inderdaad van 1+1+1 een 5 te maken zoals Pastor en Deetman ook wilde.

Door NPG gelden via een wijkgerichte aanpak per gemeente zo te besteden aan wijkvernieuwing en (innovatieve) verduurzaming van de eigen woning kan innovatieve aanpak van de energietransitie door werkgevers, zoals Schoor bepleit -namens het VNO- samen gaan met brede gekwalificeerde extra werkgelegenheid en tegelijk ten goede komen aan de duurzaamheid van de eigen woning. Maar dan wel de regie bij de gemeente en de investeren vooral in een duurzame eigen woning.

Nog een paar opmerkingen:
Opnemen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving als indicator? Natuurlijk en dan beginnen met de directe leefomgeving: de eigen woning verduurzamen geeft hier een hele directe impuls aan. En dan niet alleen de woningen die versterkt moeten worden maar zo mogelijk alle woningen in die wijk. Referentieregios voor indicator brede welvaart: neem voorlopig als maatstaf het gemiddelde in Nederland als referentie voor brede welvaartindicatoren. Pas als goede argumenten voor andere keus overtuigen dan kun je nog switchen.

Geen indicatoren voor stad en platteland samen maar indicatoren van stad en van platteland los van elkaar houden in verband met grote verschillen daar tussen, beide afzonderlijk vergelijken met referentieregio.

Ook krimp en ontgroening als indicator brede welvaart meenemen. Dit vraagt om veel goed gekwalificeerd werk in stad en regio om te voorkomen dat goed opgeleide jongeren vertrekken vanwege betere beloning in andere delen van het land.

De fractie van de ChristenUnie mist een belangrijke voorwaarde/kader/criteria waaraan de NPG plannen moeten worden getoetst:

  • Bijdragen aan het meer in evenwicht brengen van de lusten en de lasten in het bevingsgebied.
  • Gebied met grotere lasten vraagt meer inzet tot verbetering van het brede welzijn.
  • Koppelkansen eerst benutten. Plannen die goed koppelen aan wijkgerichte aanpak herstel en versterking hebben voorrang. Verduurzaming, wijkvernieuwing, levensloopbestendig en zorgbestendige woningen voor huisvesting ouderen in vertrouwde omgeving.

De regering moet willen staan voor de middelen die nodig zijn om de gestelde doelen (indicatoren) te bereiken en zich dus committeren aan de gestelde doelen. En hiervoor de middelen beschikbaar stellen ook als er meer nodig is om doelen te bereiken.

Deze bijdrage van Bé Prins en de reactie van de portefeuillehouder, burgemeester Hans Engels, zijn hier terug te luisteren.

De motie van GroenLinks, die raadsbreed is ondertekend en door het college van B&W overgenomen vindt u in de documenten hieronder.

Motie van C.D.A. vreemd aan de orde van de dag. Verbod ballonnen oplaten. Deze motie ingediend door het C.D.A. wordt raadsbreed ondersteund.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie NPG.pdf115,2 kBapplication/pdfdownload
NPG projecten Loppersum - Totaaloverzicht.pdf217,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 8 juli 2019 Bespreeknotitie Nationaal Programma Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari