Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo

Fivelingo bannermaandag 24 juni 2019 20:59

De fractie van de ChristenUnie merkt op dat de hogere kosten -€ 640.000,00- voor bedrijfsvoering opvallen. Die zijn even groot als het totale financiële resultaat. Voorzitter, hebben de voorgestelde maatregelen van de Accountant -begin 2018- al tot resultaten geleid....

.....en mogen we verwachten dat het in 2019 een bijna sluitende bedrijfsvoering oplevert? U noemt het namelijk niet als aandachtspunt in de brief, mogen we daaruit concluderen dat het al beter gaat.

Wethouder Schollema gaat hier uitgebreid op in. Hij wil in eerste instantie vooraf melden dat de SW-ers (Sociale Werkvoorziening) een kwetsbare groep betreft. We moeten voorkómen dat er onder de SW-ers onrust ontstaat. Dit is volstrekt niet aan de orde. De genoemde vestigingen blijven gewoon open. Bestaande contracten blijven gewoon gehandhaafd! De medewerkers blijven tot hun pensioen in dienst.

De redenen voor de hogere kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn de inhuur derden (tijdelijke extra mensen inhuren), uitkering vertrekkende directeur, aanpassingen CAR-UWO (arbeidsvoorwaarden) en enkele andere zaken.

Deze bijdrage van Bé Prins en de reactie van wethouder Bé Schollema zijn hier terug te luisteren, vanaf 0:30:01.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 24 juni 2019 Jaarrekening 2018 Werkplein Fivelingo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari