Raadvergadering 17 juni 2019 Beschouwingen Kadernota 2020

Gemeentehuis Loppersumdinsdag 18 juni 2019 13:56

Dat geldt ook op het gebied van de Energietransitie. We zijn erg benieuwd naar uw maatregelen om de energietransitie vaart te geven. De inzet van energiecoaches zien we wel zitten. Dat hebben we ook al eerder aangegeven met ons voorstel om een gratis Energieadvies (EPA) aan te bieden. Onze inwoners willen vaak wel.......

Voorzitter, aanwezigen zowel in de raad als op de publieke tribune, en u die met ons meeluistert via internet. Beschouwingen op de Kadernota 2020 uitgesproken namens de fractie van de ChristenUnie.

Bestuurlijke toekomst.
Voor dit en volgend jaar kunnen we nog samen het beleid in Loppersum bepalen.
In november volgend jaar mogen we weer naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente Eemsdelta. Nu eensgezind op weg, net als de glazen vogels op de voorpagina van deze Kadernota. Glazen transparante vogels, samen één doel, maar o zo kwetsbaar.
Overigens, we hebben het idee dat we op punten vleugellam zijn gemaakt.
Want wat zijn we de afgelopen periode opgeschoten in het gasdossier met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente? Aan ons als raad heeft het niet gelegen. In alle reacties omtrent dit onderwerp zijn we veelal gezamenlijk opgetrokken. En u heeft –zowel college als organisatie- uw uiterste best gedaan in gesprekken met Den Haag en met andere bestuurders om aandacht te vragen voor de veiligheid van onze inwoners en de afhandeling van geleden schade. U bent de gesprekken met onze inwoners niet uit de weg gegaan en u hebt informatie bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast een goed toegankelijke website www.loppersumversterkt.nl.

Maar het kan altijd beter! We begrijpen dat de tijdsdruk in sommige situaties een grote rol speelt. De fractie van de ChristenUnie pleit ervoor om te blijven communiceren met onze inwoners. Beter één keer teveel gebeld, geschreven en/of gevraagd dan niet of deels geïnformeerd.

Eén positief punt. De gelden uit het Nationaal Programma Groningen zijn onderweg en de bestemmingen zijn door u voor een deel reeds ingevuld. De volgende tranches ook graag samen met onze inwoners bespreken, in combinatie met dorpsverenigingen, energie- en zorgcorporaties.

Dat geldt ook op het gebied van de Energietransitie. We zijn erg benieuwd naar uw maatregelen om de energietransitie vaart te geven. De inzet van energiecoaches zien we wel zitten. Dat hebben we ook al eerder aangegeven met ons voorstel om een gratis Energieadvies (EPA) aan te bieden. Onze inwoners willen vaak wel, wat ook gebleken is uit de bijeenkomsten energievisie, maar ze weten vaak niet hoe, wat en bij wie ze het beste terecht kunnen. Informatie moet dichtbij en individueel zijn toegespitst.

Op het gebied van het Sociaal Domein, met name de financiën rond de Jeugdzorg, zien we donkere wolken samenpakken. We hopen dat, naast de extra bijdragen vanuit Den Haag, ook door preventie en door toepassing van nieuwe werkwijzen er kostenbesparend gewerkt kan worden. Kunnen we daarbij quitte spelen?
Kostenbesparend werken mag overigens nooit ten koste gaan van de hulpverlening!

Werk en inkomen is cruciaal voor de leefbaarheid in onze samenleving. Vroegtijdig herkennen van financiële problemen kan langdurige schuldhulpverlening en dus hoge extra kosten voorkómen. Voorlichting en preventie, te beginnen op de Basisschool met behulp van lespakketten, vinden we erg belangrijk. Er is voldoende materiaal beschikbaar en aan de leeromgeving kan het niet liggen ;-). Onze complimenten in dit verband met betrekking tot de scholennieuwbouw.

In het blad “Binnenlands bestuur” van april 2019 staat een interessant artikel over begeleiding van statushouders naar werk. Kan dit meegenomen worden onder uw opzet voor een coördinatiepunt van werkgevers en werkzoekenden?
Lijkt ons in eerste instantie een opgave voor Werkplein Fivelingo, maar kan volgens de fractie van de ChristenUnie ook uitstekend in samenwerking met Vluchtelingenwerk Loppersum. Stel ruimte, geld en tijd beschikbaar om dit in te passen. Zie ook onze schriftelijke vragen die we begin juni 2019 hierover hebben gesteld. Graag uw reactie hierop.

Wonen en leefbaarheid.
We stellen u voor om het plaatsen van zogenaamde Wisselwoningen -uiteraard in overleg met onze inwoners- te combineren met de plannen voor nieuwe uitleggebieden en uitbreidingsplannen. Infrastructuur is aangelegd en hierdoor kunnen t.z.t. goedkopere kavels worden aangeboden. Mooie koppelkans toch?

Koopgarantieregeling. Uw voorstel hiertoe is in het laatste gasdebat in de 2e Kamer ook aan de orde geweest. Min. Wiebes wil hier niets van weten en is van mening dat de bestaande opkoopregeling voldoende is. De fractie van de ChristenUnie vindt dit een gemiste kans, immers bij een koopgarantieregeling nodig je potentiële kopers uit om hier in de Gemeente Loppersum te komen wonen. Dit in tegenstelling tot de opkoopregeling wat leegstand en zelfs sloop in de hand werkt. Voorzitter, wij stellen u voor om in gesprek te gaan met de N.C.G. en financiële instellingen om gezamenlijk tot een koopgarantieregeling te komen.

Met betrekking tot de woonzorg voor senioren maken we ons grote zorgen. We vragen uw aandacht voor met name Hippolytushoes in Middelstum en verzoeken u om de initiatieven van de Dorp- en Zorgcorporatie te ondersteunen daar waar mogelijk. Situaties zoals in Warfheem, waarbij vastgoedondernemers zijn betrokken, vinden we onwenselijk. Senioren moeten de mogelijkheid aangeboden krijgen om in eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Financiën.
Een structureel sluitende begroting. Helemaal mee eens, maar tegelijk een hele uitdaging gezien de berichten in de pers over de Jeugdzorg. Gaat u in de begroting ramen wat we betalen aan Jeugdzorg of wat u uit Den Haag hiervoor toegeschoven krijgt?

We juichen de verhoging van het Dorpenbudget en het honoreren van zelfredzaamheid toe. We stellen voor om dit goede samenspel tussen u en de dorpsinitiatieven -niet als nalatenschap- maar als kroonjuwelen in te brengen in onze nieuwe gemeente Eemsdelta.

Belastingen.
Voor de verhogingen van de budgetten volgt u het indexcijfer, namelijk 1%. Echter van onze burgers betekenen uw voorstellen een verhoging van 2,5 %. Is dit niet meten met twee maten? De fractie van de ChristenUnie kan hier niet zomaar mee akkoord gaan. We stellen u voor om meer te streven naar harmonisatie in de tarieven met Delfzijl en Appingedam. 

Binnen dit kader van “hoal haand op knip putholder” zijn we niet vóór een sober afscheid van de Gemeente Loppersum en kiezen we liever voor een feestelijke start met Eemsdelta onder het motto uiteraard vergezeld van een CU-sje: “Omzien is onnodig, behalve naar elkaar”.

Voorzitter dit is ook waar we deze laatste beschouwingen mee willen afsluiten. Een welkomscu-sje: “Omzien naar elkaar, samen naar Eemsdelta”.
We wensen u, uw medewerkers en andere betrokkenen hiertoe en hierbij Gods Zegen toe.

Deze bijdrage van Jan van Heerde en de reactie van het college zijn hier terug te luisteren. (vanaf 0.25.53)

« Terug

Reacties op 'Raadvergadering 17 juni 2019 Beschouwingen Kadernota 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari