Raadsvergadering 27 mei 2019 Zoeklocatie wisselwoningen

raad.jpgdonderdag 30 mei 2019 11:40

Naar aanleiding van de plannen tot plaatsing van een aantal wisselwoningen aan "Veldzicht" in Loppersum staan er een aantal ingekomen stukken op de agenda van bewoners die tegen deze plannen zijn en alternatieve locaties benoemen. Een drietal inwoners maakt gebruik van het spreekrecht om hun ongenoegen, motivatie's en adviezen tot te lichten. (Waarvoor dank!)

Naar aanleiding van het besluit en de daarop volgende reactie’s ontstonden bij de fractie van de ChristenUnie -ook na bestudering van de keuzematrix- nog de volgende vragen.

  1. Waarom kiest het college van b&w voor 2 locaties van elk 25 in plaats van één locatie van 50 wisselwoningen? Waarom kiest het college ervoor de pijn te verdelen over meerdere (zoek) gebieden in plaats van alles te concentreren op één locatie? Eén locatie is ook makkelijker te compenseren, dan de bouw van wisselwoningen op meerdere locaties.
  2. Waarom is er nu sprake van 50 wisselwoningen terwijl in de notitie van 21 februari 2019 nog sprake was van 40 woningen? Ook in projectenboek wordt op bladzijde 19 gesproken over 40 wisselwoningen.
  3. Een deel van de 3e locatie, die aan de Zeerijperweg, is archeologisch monument. Welke belemmeringen geeft dit? Kunnen die worden vermeden door een goede locatiekeuze ter plekke? Waarom wordt deze locatie als reservelocatie aangehouden, zijn de archeologische bezwaren dan blijkbaar wel te omzeilen?
  4. Zijn/worden de alternatieve locatie’s die door de insprekers zijn genoemd nog in de afweging betrokken en kunt u al aangeven of hier mogelijkheden liggen.

Wethouder Pier Prins geeft uitgebreid reactie op de insprekers en onze vragen.
In zijn reactie geef hij aan dat er tijdens de overleggen met inwoners toezeggingen zijn gedaan dan er nader onderzoek komt naar de alternatieve locaties. Op de vraag binnen welk tijdpad geeft de wethouder aan dat er binnen 2 tot 3 weken duidelijkheid kan komen over de inrichting en de plannen. Hij verzoekt de insprekers het college de tijd te geven om samen tot een oplossing te komen.

De vragen gesteld door Bé Prins en de reactie van wethouder zijn hier terug te luisteren.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 27 mei 2019 Zoeklocatie wisselwoningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari