Raadsvergadering 28 maart 2019 Voorstel herindeling tot Eemsdelta

ong.pngvrijdag 29 maart 2019 19:30

We zullen er voor moeten waken dat hier het voorzieningenniveau aan winkels, ouderenzorg en huisvesting sport en dienstverlening gehandhaafd blijft om zo hun omgeving op dezelfde manier te kunnen blijven bedienen. Dit vraagt ook om gemeentelijke steunpunten in deze dorpen om ook als gemeente je burgers dichtbij huis van dienst te blijven.

Rondom ons zijn alle gemeenten al veel groter geworden, we moeten wel mee. De fractie van de ChristenUnie kan daarom instemmen met de voorstellen.

Maar naast de voordelen: meer bestuurskracht, grotere vinger in de pap, grotere deskundigheid in huis dreigen er ook nadelen die ons zorgen baren:

  • Grotere afstand tot de burger, tot de kiezer. Terecht wordt opgemerkt dat vgl. met DEAL en G7 variant de burgerbetrokkenheid iets beter organiseerbaar zal zijn in Eemsdelta, maar tegelijk geven we daarin toe dat het vergeleken met de huidige gemeente Loppersum een hele klus wordt om de menselijke maat hierin te behouden.
  • We pleiten voor het delegeren van meer verantwoordelijkheiden op dorpsniveau, daar is de betrokkenheid van de inwoners het grootst, dorpsraden en dorpsbudgetten zijn daarbij een vereiste.
  • De Centrumdorpen Loppersum en Middelstum zijn in de grotere gemeente kleinere spelers. Toch zullen we er voor moeten waken dat hier het voorzieningenniveau aan winkels, ouderenzorg en huisvesting sport en dienstverlening gehandhaafd blijft om zo hun omgeving op dezelfde manier te kunnen blijven bedienen. Dit vraagt ook om gemeentelijke steunpunten in deze dorpen om ook als gemeente je burgers dichtbij huis van dienst te blijven. Combineren met loket van zorgcoöperatie zou een mogelijkheid kunnen zijn. Vooral ook daar waar OV verbindingen slecht zijn.

Naast de vijf genoemde uitdagingen (aardbevingen, werk, jongeren, zorg en verduurzaming) zullen bovengenoemde punten volop onze aandacht vragen om zo betrokkenheid van inwoners en dorpen juist in landelijk gebied goed vorm te geven.

Laten we samen proberen er het beste van te maken, zodat het goed wonen werken en recreëren blijft in dit gebied ook als Loppersum in de Eemsdelta ligt. In de hoop dat we onze eigenheid behouden en niet kopje onder gaan in de Delta.

Aldus de bijdrage van Bé Prins. Zijn bijdrage en de reactie van burgemeester Hans Engels is hier terug te luisteren, vanaf 09:09:00.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 28 maart 2019 Voorstel herindeling tot Eemsdelta'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari