Raadsvergadering 28 maart 2019 Convenant (bevings) bestendige Zorg

IMG_7049.JPGvrijdag 29 maart 2019 19:40

Een combinatie van versterken en vernieuwen, waarbij flink in de toekomst wordt geïnvesteerd in onze gemeente, zowel inhoudelijk als financieel. Een dat vinden we een uitstekend plan. Zorg niet op afstand, maar zorg-voor-zorg dichtbij huis. Bé Schollema: "Geloof in de zorg"!

Voor ons ligt het convenant bevingsbestendige zorg ofwel het Groninger Zorgakkoord.

Na lezing van de onderliggende stukken hebben we kunnen constateren dat het hier niet alleen gaat om een versterkingsprogramma, maar duidelijk ook een zorgvisie. Op bladzijde 2 van het Groninger Zorgakkoord staat “dat het belangrijk is dat Groningers -ook in de toekomst- in het aardbevingsgebied dicht bij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding krijgen.” Een combinatie van versterken en vernieuwen, waarbij flink in de toekomst wordt geïnvesteerd, zowel inhoudelijk als financieel. Een dat vinden we een uitstekend plan.

Zorg niet op afstand, maar zorg-voor-zorg dichtbij huis.

Uit de mededeling van Zorgcoöperatie Loppersum hadden we begrepen dat wethouder Schollema afgelopen dinsdag belangstellenden heeft bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de stedenbouwkundige verkenning rond “Wiemersheerd”. We vinden het een goede zaak dat u niet alleen via de site “Loppersumversterkt” ons informeert, maar ook met onze inwoners zèlf communiceert.

Zorg-voor-zorg dichtbij betekent ook dat er een oplossing moet komen voor de op handen zijnde sluiting van Hyppolytushoes in Middelstum per 31-8-2019. De vorige raadsvergadering hebben we dit bij de rondvraag benoemd en gevraagd naar de stand van zaken. De broedtijd van een kip is ongeveer 21 dagen, maar het kan natuurlijk dat er ontwikkelen zijn te melden. De fractie van de ChristenUnie had begrepen dat ook de Zorgcoöperatie Middelsoam meepraat en op zoek is naar mogelijkheden voor behoud van deze noodzakelijke voorziening in Middelstum. Zorg-voor-zorg dichtbij in Middelstum daar kunnen we niet omheen. Busvervoer van Middelstum naar Loppersum is er niet. En hoe kom je aan vrijwilligers?
Vrijwilligers verplaatsen naar elders lijkt ons ook geen optie. En daar komt bij dat deze kwetsbare groep ouderen steeds groter wordt. 

We zullen onze uiterste best moeten doen om dit tot een goed einde te brengen. Als we dit project vergelijken met uitkomsten en resultaten van de transitie en versterking in het onderwijs dan hebben we hele goede hoop! 

In het Groninger Zorgakkoord wordt diverse keren de datum 1 juli 2019 genoemd.
Goedkeuringen van de deelnemende instanties en zorgaanbieders moeten dan verkregen zijn. Start Projectorganisatie. Vaststelling volgorde en planning versterking door het NCG.

Voorzitter, gezien de situatie bij Hyppolytushoes in Middelstum stelt de fractie van de ChristenUnie u voor om bij het NCG voorrang voor dit Zorgcentrum te bepleiten. Dit om vertraging, onzekerheid voor de bewoners, en misschien zelfs sluiting te voorkòmen.

En dat alles voor een #waardevollesamenleving, zorg-voor-zorg dichtbij.

Wethouder Schollema, zal zodra er meer info is over Hyppolytushoes, ons informeren.

Deze bijdrag van Jan van Heerden en de reactie van de wethouder Bé Schollema is hier terug te luisteren vanaf 0:48:41.
Bé had overigens een prima Cu-sje bedacht om te gebruiken in bijvoorbeeld de verkiezingscampagne "geloof in de zorg".

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 28 maart 2019 Convenant (bevings) bestendige Zorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari